ELEGIS STAVEBNÍK
STAVEBNÍ DENÍK ONLINE

Máte aktuální přehled o Vašich stavbách?; Přístup k dokumentaci staveb odkudkoli a kdykoli?; Chcete využívat komplexní nástroj pro správu staveb?;


STAVEBNÍK ONLINE je moderní elektronická verze stavebního deníku, ke kterému máte přístup kdykoli a odkudkoli. Umožňuje práci v reálném čase, perfektní informovanost dělníků, vedoucích staveb, ale i investorů. Mějte i Vy své stavební projekty naprosto pod kontrolou.

CO STAVEBNÍK UMÍ?

 • Kompletní stavební dokumentace na jednom místě.
 • Evidence a docházka zaměstnanců.
 • Fotodokumentace stavby online.
 • Seznam víceprací stvrzený elektronickým podpisem.
 • Plánování malých staveb, ale i velkých projektů.
 • Správa strojů a nářadí.
 • Informace o počasí s automatickým načtením.

HLAVNÍ FUNKCE STAVEBNÍKU

 
 • Kompletní stavební dokumentace na jednom místě
Do stavebního deníku lze vkládat všechny typy dokumentů. Dokument ověříte elektronickým podpisem nebo nahrajete jiné potřebné certifikáty. Pracovní a jiné smlouvy, BOZP, výdejky materiálu, kontrolní listy a jiné dokumenty sdílíte online a jsou zařazeny rovnou ke konkrétnímu projektu/stavbě.
 
 • Fotodokumentace dění na stavbě online
Fotografii pořízenou na stavbě můžete uložit rovnou k danému projektu nebo úkolu. Díky elektronickému stavebnímu deníku tak nedochází ke zbytečným prostojům. Fotky jsou ihned po pořízení uloženy tam, kam patří a nedochází k jejich ztrátám nebo záměnám.
 
 • Sdílení deníku online – dělníci/investoři/developeři
Všechny záznamy ve stavebním deníku budou okamžitě dostupné všem uživatelům, ať už se jedná o dělníka nebo investora. Zabrání se tak dohadům způsobeným zdlouhavým předáváním informací. Informace neustále aktuální, online dostupné pro všechny!
 
 • Správa strojů, nářadí a ostatního majetku
Detailní a přesné informace umístění strojů na konkrétních stavbách, o aktuálním stavu dostupného nářadí. Evidence veškerého majetku na stavbách s detailním popisem a fotografiemi.
 
 • Předpověď počasí
Informaci o aktuálním počasí na všech stavbách, předpověď počasí na další dny a týdny nebo historii počasí s automatickým zápisem do deníku dle požadované hodiny, to vše umožňuje funkcionalita počasí v mobilní aplikaci. Takové informace se mohou stát velmi užitečné v případných rozporech a dohadech ohledně počasí na stavbách.
 
 • Evidence a docházka zaměstnanců
Prostřednictvím aplikace hlásí dělníci příchod a odchod z práce. Informace o množství zaměstnanců na jednotlivých stavbách jsou tak vždy aktuální v reálném čase. Díky podrobné evidenci a pravidelnému ukládání, je ale agenda docházky přístupná i několik měsíců zpětně.
 
 • Vícepráce
Všechny vícepráce jsou online ukládány do stavebního deníku, máte tak aktuální přehled o jejich výši a rozsahu. Každý evidovaný záznam je ověřen elektronickým podpisem zadavatele.
 
 • Komunikace/chat
V aplikaci lze komunikovat několika způsoby. Pro rychlou komunikaci lze využít chat, informaci k fotkám vložit jako komentář, který se okamžitě zobrací všem, kterých se fotka týká nebo lze využít mailovou komunikaci konkrétnímu pracovníkovi nebo skupině.
 
 • Přepis mluveného slova na text
Při řízení, přímo při kontrole na staveništi jednoduše nadiktujte informace do telefonu, který Vám je ve stavebníku automaticky převede na text bez ohledu na složitost a délku diktování.
 
 • Reporty rychle a jednoduše
Díky STAVEBNÍKU již nemusíte zdlouhavě přepisovat přehledy a reporty do excelu a následně teprve sdílet s kolegy. Vše je předdefinováno na uživatelské bázi a automaticky generováno formou kontingenčních tabulek.   

 
 

ELEGIS STAVEBNÍK si můžete jednoduše rozšířit o funkcionality ELEGIS ONLINE:

Pokrývá kompletně celý proces řešení vad a nedodělků. Zadejte dispozice vady, zakreslete přímo do obrázku, přiřaďte rovnou k zakázce. Sledujte online, jak je vada řešena.
více
Aplikace zná všechny Vaše úkoly, hlídá důležité události a termíny, na které automaticky upozorní. Dostatečně dopředu Vám připomene blížící se událost.
více
Řízení a rychlý přístup k dokumentům je klíčem k efektivním projektům. Umožňuje Vám snadný a rychlý přenos zachycených dat prostřednictvím protokolů, kontrolních listů, projektové dokumentace a jiných.
více
Prostřednictvím aplikace můžete online zadávat úkoly přímo na konkrétního pracovníka nebo projektu. Seznam takto zadaných úkolů pak máte neustále k dispozici.
více
Díky aplikaci můžete pohodlně, rychle procházet a schvalovat různé typy dokumentů. Zdlouhavé schvalování faktur jednoduše odkudkoli a kdykoli. 
více
Zobrazujte všechny své projekty a porovnejte každý vývoj v reálném čase. Monitorujte a mějte výkonnost jednotlivých týmů neustále pod kontrolou bez časové prodlevy. 
více

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍKU ONLINE?

 • Snížení reakční doby šetří Váš čas a peníze.
 • Stačí mobilní zařízení a můžete pracovat odkudkoli.
 • Žádná informace ani dokument se již neztratí.
 • Systém průběžně informuje o efektivitě projektů.
 • Rychlé vyhledávání v komunikaci, dokumentech a dalších přílohách.
 • Souběžná práce více oprávněných osob na jednom deníku.

NAPIŠTE NÁM A MY VÁM PŘIPRAVÍME CENOVOU NABÍDKU NA MÍRU!

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

CigDus s.r.o.

"Naše společnost nabízí kompletní servis v oblasti instalatérství, topenářství a stavebnictví nejen na území Prahy.

Postupem let se objem zakázek a s nimi spojených úkolů ve vedení společnosti rozšířil natolik, že bylo nutné najít pro management efektivní a kvalitní nástroj, který by by zároveň snadno ovladatelný napříč strukturou firmy.

Výběr systému ELEGIS se ukázal jako správná volba, neboť nám firma byla schopna dodat software na míru, přesně postihující naše požadavky. Logické a účelné nastavení práv jednotlivých zaměstnanců, rychlá a v případě potřeby velice podrobná kontrola prací jednotlivých středisek firmy, srozumitelné a intuitivní ovládání a praktické databázové funkce dělají z produktu ELEGIS softwarovou páteř naší společnosti.

V současné chvíli si provoz a zejména řízení firmy bez možností, které mi poskytl ELEGIS, nedokáži představit."
 
- ZBYNĚK DUSIL, JEDNATEL SPOLEČNOSTI CIGDUS S.R.O.

Gardenline s.r.o.

"Z mnohaletých zkušeností v oblasti realizace stavebních zakázek jsme se rozhodli, že potřebujeme komplexní informační systém, který bude řešit kompletní agendu zakázek od výběrového řízení až po samotnou realiaci dle našich konkrétních požadavků.

Z hlediska výběru nového systému tyto požadavky nejlépe splnila společnost ELEGIS s.r.o.

V současné chvíli máme po implementaci systému a přecházíme do ostrého provozu. Již nyní lze konstatovat, že systém ELEGIS nám zefektivnil procesy a controlling nad jednotlivými zakázkami.

Jedná se zejména o digitalizaci a správu dokumentů, workflow dokumentů, tvorbu objednávek, soupisů provedených prací či tvorbu výkazů práce kmenových i agenturních zaměstnanců. Dále jsme v systému spustili fungování naší interní půjčovny nářadí a techniky. Přidanou hodnotou celého systému je možnost na základě zdrojových dat a propojení s ekonomickým systémem přehledně sledovat náklady a výnosy napříč zakázkami, potažmo hospodaření firmy jako celku.

Se spoluprací se společností ELEGIS jsme spokojeni, a tojak po stránce profesní, tak po stránce lidské. Jedná se o tým odborníků, který své práci rozumí, je přátelský a snaží se naše požadavky plnit vždy v rámci domluvených termínů. Spolupráci se společností ELEGIS mohu jen doporučit."

MGR. PAVEL HLADÍK. PROJECT MANAGER GARDENLINE S.R.O.

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás

Uvažujete o pořízení informačního systému, hledáte technickou podporu nebo potřebujete konzultaci týkající se firemních informačních systémů? Přes třicet let se věnujeme problematice poradenství v oblasti optimalizace firemních procesů pro společnosti různého zaměření a velikostí. Neváhejte se s námi spojit.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT