ELEGIS STAVEBNÍK

STAVEBNÍ DENÍK ONLINE

Máte aktuální přehled o Vašich stavbách?; Přístup k dokumentaci staveb odkudkoli a kdykoli?; Chcete využívat komplexní nástroj pro správu staveb?;


STAVEBNÍK ONLINE je moderní elektronická verze stavebního deníku, ke kterému máte přístup kdykoli a odkudkoli. Umožňuje práci v reálném čase, perfektní informovanost dělníků, vedoucích staveb, ale i investorů. Mějte i Vy své stavební projekty naprosto pod kontrolou.

CO STAVEBNÍK UMÍ?

 • Kompletní stavební dokumentace na jednom místě.
 • Evidence a docházka zaměstnanců.
 • Fotodokumentace stavby online.
 • Seznam víceprací stvrzený elektronickým podpisem.
 • Plánování malých staveb, ale i velkých projektů.
 • Správa strojů a nářadí.
 • Informace o počasí s automatickým načtením.

HLAVNÍ FUNKCE STAVEBNÍKU

 
 • Kompletní stavební dokumentace na jednom místě
Do stavebního deníku lze vkládat všechny typy dokumentů. Dokument ověříte elektronickým podpisem nebo nahrajete jiné potřebné certifikáty. Pracovní a jiné smlouvy, BOZP, výdejky materiálu, kontrolní listy a jiné dokumenty sdílíte online a jsou zařazeny rovnou ke konkrétnímu projektu/stavbě.
 • Fotodokumentace dění na stavbě online
Fotografii pořízenou na stavbě můžete uložit rovnou k danému projektu nebo úkolu. Díky elektronickému stavebnímu deníku tak nedochází ke zbytečným prostojům. Fotky jsou ihned po pořízení uloženy tam, kam patří a nedochází k jejich ztrátám nebo záměnám.
 • Sdílení deníku online – dělníci/investoři/developeři
Všechny záznamy ve stavebním deníku budou okamžitě dostupné všem uživatelům, ať už se jedná o dělníka nebo investora. Zabrání se tak dohadům způsobeným zdlouhavým předáváním informací. Informace neustále aktuální, online dostupné pro všechny!
 • Správa strojů, nářadí a ostatního majetku
Detailní a přesné informace umístění strojů na konkrétních stavbách, o aktuálním stavu dostupného nářadí. Evidence veškerého majetku na stavbách s detailním popisem a fotografiemi.
 • Předpověď počasí
Informaci o aktuálním počasí na všech stavbách, předpověď počasí na další dny a týdny nebo historii počasí s automatickým zápisem do deníku dle požadované hodiny, to vše umožňuje funkcionalita počasí v mobilní aplikaci. Takové informace se mohou stát velmi užitečné v případných rozporech a dohadech ohledně počasí na stavbách.
 
 • Evidence a docházka zaměstnanců
Prostřednictvím aplikace hlásí dělníci příchod a odchod z práce. Informace o množství zaměstnanců na jednotlivých stavbách jsou tak vždy aktuální v reálném čase. Díky podrobné evidenci a pravidelnému ukládání, je ale agenda docházky přístupná i několik měsíců zpětně.
 • Vícepráce
Všechny vícepráce jsou online ukládány do stavebního deníku, máte tak aktuální přehled o jejich výši a rozsahu. Každý evidovaný záznam je ověřen elektronickým podpisem zadavatele.
 
 • Komunikace/chat
V aplikaci lze komunikovat několika způsoby. Pro rychlou komunikaci lze využít chat, informaci k fotkám vložit jako komentář, který se okamžitě zobrací všem, kterých se fotka týká nebo lze využít mailovou komunikaci konkrétnímu pracovníkovi nebo skupině.
 • Přepis mluveného slova na text
Při řízení, přímo při kontrole na staveništi jednoduše nadiktujte informace do telefonu, který Vám je ve stavebníku automaticky převede na text bez ohledu na složitost a délku diktování.
 • Reporty rychle a jednoduše
Díky STAVEBNÍKU již nemusíte zdlouhavě přepisovat přehledy a reporty do excelu a následně teprve sdílet s kolegy. Vše je předdefinováno na uživatelské bázi a automaticky generováno formou kontingenčních tabulek.   
 

ELEGIS STAVEBNÍK si můžete jednoduše rozšířit o funkcionality ELEGIS ONLINE:

Pokrývá kompletně celý proces řešení vad a nedodělků. Zadejte dispozice vady, zakreslete přímo do obrázku, přiřaďte rovnou k zakázce. Sledujte online, jak je vada řešena.
více
Aplikace zná všechny Vaše úkoly, hlídá důležité události a termíny, na které automaticky upozorní. Dostatečně dopředu Vám připomene blížící se událost.
více
Řízení a rychlý přístup k dokumentům je klíčem k efektivním projektům. Umožňuje Vám snadný a rychlý přenos zachycených dat prostřednictvím protokolů, kontrolních listů, projektové dokumentace a jiných.
více
Prostřednictvím aplikace můžete online zadávat úkoly přímo na konkrétního pracovníka nebo projektu. Seznam takto zadaných úkolů pak máte neustále k dispozici.
více
Díky aplikaci můžete pohodlně, rychle procházet a schvalovat různé typy dokumentů. Zdlouhavé schvalování faktur jednoduše odkudkoli a kdykoli. 
více
Zobrazujte všechny své projekty a porovnejte každý vývoj v reálném čase. Monitorujte a mějte výkonnost jednotlivých týmů neustále pod kontrolou bez časové prodlevy. 
více

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍKU ONLINE?

 • Snížení reakční doby šetří Váš čas a peníze.
 • Stačí mobilní zařízení a můžete pracovat odkudkoli.
 • Žádná informace ani dokument se již neztratí.
 • Systém průběžně informuje o efektivitě projektů.
 • Rychlé vyhledávání v komunikaci, dokumentech a dalších přílohách.
 • Souběžná práce více oprávněných osob na jednom deníku.

NAPIŠTE NÁM A MY VÁM PŘIPRAVÍME CENOVOU NABÍDKU NA MÍRU!

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás

Uvažujete o pořízení informačního systému, hledáte technickou podporu nebo potřebujete konzultaci týkající se firemních informačních systémů? Téměř třicet let se věnujeme problematice poradenství v oblasti optimalizace firemních procesů pro společnosti různého zaměření a velikostí. Neváhejte se s námi spojit.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT