Elegis APS
Elegis Solution

Elegis APS

Elegis APS

KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Kapacitní plánování výroby ELEGIS APS je určeno pro všechny podniky (bez ohledu na velikosti a zaměření), které potřebují a chtějí problematiku kapacitního plánování řešit.  Pracujte se zdroji, kapacitami, jednotlivými výrobními pracovišti, řiďte stroje a linky, montážní prostory, prakticky vše, co souvisí s výrobou.
 • KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ELEGIS APS

 • vytvořte plán výroby rychle a snadno, zvyšte efektivitu

 • a zkraťte dobu výroby!

 

 1. Umíte rychle a jednoduše vytvořit reálný plán výroby?

 2. Umíte zákazníkům obratem slíbit termín a dodržet ho?

 3. Znáte úzká místa výroby a umíte s nimi pracovat?

 4. Trápí Vás prostoje? Chcete vyrábět rychleji a efektivněji?

 


Proč zákazníci kapacitní plánování ELEGIS APS kupují,
co jim přináší a jaké situace řeší?
 

 • Dle našich zákazníků je prokazatelné, že kapacitní plánování výroby ELEGIS APS snížuje dobu výroby a tím navyšuje objem produkce.
 • Dalším důležitým přínosem je zrychlení a zjednodušení plánování výroby a s tím spojené určení termínu, kdy bude výroba hotova. Tento termín je možné reálně dodržet.
 • V neposlední řadě také zákazníci oceňují optimalizaci skladových zásob a celkově logistiky. Na základě informací z kapacitního plánování výroby ELEGIS APS lze jednoduše vytvářet objednávky na materiály a na skladě držet právě to, co je v daný čas pro výrobu potřebné. K dispozici je podrobný plán zásobování jednotlivých pracovišť.
 • Vítanou možností ELEGIS APS je funkce automatické tvorby plánu výroby s následnou možností úprav, což výrazně šetří čas.
 • Samozřejmou součástí systému je identifikace úzkých míst a práce s těmito úzkými místy výroby.
 • Simulace umožňují porovnání jednotlivých variant plánu a analýzu změn v plánu
 • Nejen pro manažery jsou k dispozici mnohé výstupy jako vytížení pracovišť v čase, porovnání plánu a skutečnosti a mnohé další,…
 • Systém je jednoduše ovladatelný
 • Zkušený tým zajistí rychlou implementaci
 • Funkcionalita a ovládání prověřeno praxí u zákazníků


ČTĚTE DÁLE A DOZVÍTE SE, CO VŠECHNO KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ ELEGIS APS PŘINÁŠÍ NAŠIM ZÁKAZNÍKŮMCo je kapacitní plánování výroby
ELEGIS APS a pro koho je určeno?


Je především nástrojem pro výpočet (či návrh) optimálního využití zdrojů (kapacit) v čase – jedná se tedy o systém pro výpočet kapacitního plánu výroby.

Zdroji (kapacitami) jsou zde míněny jednotlivá výrobní pracoviště, stroje a linky, montážní prostory, lidské zdroje, kooperanti, materiály…de facto vše, co má souvislost s výrobou.

Je určeno pro všechny podniky (bez ohledu na velikosti a zaměření), které potřebují a chtějí problematiku kapacitního plánování řešit.          

 

Zákazníci o ELEGIS APS říkají

 
ING. JAROSLAV LAŠTOVIČKA, MAJITEL A ŘEDITEL SPOLEČNOSTI UNIS-N SPOL. S R.O., HOVOŘÍ O PŘÍNOSECH POUŽÍVÁNÍ VÝROBNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ELEGIS PRODUCTION:

“Podařilo se nám zvýšit objem výroby a také zrychlit dobu výroby jako takové. To vše bez nutnosti navyšování počtu výrobních strojů, zaměstnanců či pracovní doby. Významně nám k tomu napomohla funkčnost kapacitního plánování a odvádění výrobních operací, které jsou součástí výrobního informačního systému ELEGIS Production.”

"Co používáme kapacitní plánovíní ELEGIS APS, vyrábíme rychleji a dodržujeme slíbené termíny, protože všichni přesně vědí, co mají dělat. Dokážeme efektivně určit a využít úzká místa ve výrobě."

"A taky nemusíme držet tak vysoké zásoby materiálu na skladě, protože přesně víme, kdy co budeme potřebovat a jednoduše to objednáme. "

 

Vyrábět rychleji a levněji
– zní to „jako pohádka“?


V JAKÝCH OBLASTECH SE RYCHLOST ZVÝŠÍ?

Ačkoliv nadpis „Vyrábět levněji a rychleji“ zní jako pohádka či jako klišé, přesně toto je úlohou kapacitního plánování výroby, kde systém ELEGIS APS těchto cílů reálně u zákazníků pomohl dosáhnout.

Ke zvýšení rychlosti dochází v několika úrovních, těmi nejdůležitějšími jsou:
 • naplánování (sestavení plánu výroby)
 • stanovení potřeb materiálu pro výrobu a jejich objednání
 • efektivní a rychlé zásobení pracovišť materiálem na základě plánu zásobování
 • vlastní výroba
   
Spolu se zvýšením rychlosti v těchto oblastech přichází nutně úspora nákladů.
 
 • JAK JE TO SE ZVÝŠENÍM RYCHLOSTI – PRŮBĚŽNÉ DOBY VÝROBY? - Na úrovni vlastní výroby se rychlost nezvýší tím způsobem, že by se vlastní operace provedla rychleji (např. že by vrtání či pájení trvalo kratší dobu).

  Ke zvýšení rychlosti dochází tím, že jednotlivé operace na sebe navazují bez zbytečných prostojů a celá výroba je lépe organizována – všichni ví, co mají dělat, jaký mají nachystat materiál apod…
   
 • TERMÍN? KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ELEGIS APS HO RYCHLE URČÍ! - Mnohé firmy se nejen v rámci svých obchodních aktivit potýkají s problémem, jak rychle zákazníkovi slíbit termín, kdy mu bude zboží dodáno, ale především pak zajistit, aby tento termín byl dodržen, nebo aby zákazník byl včas informován o nutném posunu termínu.
   
 • Toto vše systém kapacitního plánování výroby ELEGIS APS umí. V rámci stanovení kapacitního plánu výroby počítá se vším – s již rozpracovanou a plánovanou výrobou, s dispozicí materiálu, s lidskými zdroji, s… Výsledný kapacitní plán je tedy obrazem reálné situace, podle kterého se bude vyrábět a tudíž i termíny jsou reálné a mohou být dodrženy. ELEGIS APS to navíc udělá velmi rychle!

 

Optimalizace skladových zásob
– levný marketingový slogan nebo fakt?

 
Optimalizace skladových zásob je pojem, který je často zmiňován v různých souvislostech u různých systémů nebo jiných produktů.

REÁLNÉ VÝSLEDKY OPTIMALIZACE SKLADOVÝCH ZÁSOB S ELEGIS APS

Z pohledu systému je pojem optimalizace skladových zásob zmiňován proto, že lze reálně optimalizace dosáhnout. Je to způsobeno díky následujícímu:
 • ve vazbě na plán výroby vzniká automaticky plán zásob
 • na základě plánu zásob lze efektivně objednávat potřebné množství k potřebnému datu
 • mnohdy není nutno držet tak vysokou pojistnou zásobu.

Díky tomu lze reálně optimalizovat zásoby materiálu – záměrně nepoužíváme pojem snížit, protože optimalizace nemusí nutně znamenat snížení, byť snížení skladové zásoby je vždy vítáno.

 

Varianty plánu a simulace

 
Už se vám někdy stalo, že jste rychle potřebovali vědět, co by se stalo, kdybyste upřednostnili nějakou zakázku? Nebo co se stane, když dojde k výpadku stroje? Nebo zda všechno stihnete, když posílíte jednotlivé směny nebo směnu přidáte?

Tyto a mnohé další situace umí systém ELEGIS APS řešit a to tím způsobem, že můžete udělat libovolné varianty plánu a tyto varianty mezi sebou porovnávat a simulovat podle výše uvedené situace. Vždy máte rychle „v ruce“ výsledek, co by se stalo, když…Úzká místa a práce s kapacitami

 
 • SYSTÉM ELEGIS APS A PRÁCE S PLÁNOVÁNÍM VÝROBNÍCH KAPACIT - Samozřejmou součástí systému je práce s kapacitami jednotlivých strojů, výrobních linek,…(obecně pracovišť), dále s kapacitami lidských zdrojů atd. – obecně se zdroji, které do výsledného kapacitního plánu vstupují a ovlivňují ho.
 • ŘEŠENÍ ÚZKÝCH MÍST - Odhalení a řešení úzkých míst výroby patří k základním úlohám každého systému kapacitního plánování obecně. ELEGIS APS tedy přirozeně obsahuje řadu nástrojů pro identifikaci úzkých míst a především optimalizaci využití těchto úzkých míst.


HRAČKY PRO MANAŽERY 
– BUSINESS INTELLIGENCE
 

Systém kapacitního plánování ELEGIS APS poskytuje řadu sestav a výstupů pro manažery. Počínaje přehledem vytížení pracovišť, přes zobrazení plánu formou Gantova grafu a po srovnání plánované a skutečné výroby.

Více se o Business Intelligence dočtete na samostatné stránce zde.

 

Odvádění operací

 
Jako souvisí odvádění operací, nebo též odvádění výrobních operací s kapacitním plánováním? Velmi úzce! Aby byl vypočtený kapacitní plán reálný, je potřeba znát reálné informace o rozpracovanosti jednotlivých zakázek, výrobních příkazů a výrobních operací. Z toho důvodu je systém kapacitního plánování možno doplnit o systém odvádění operací pomocí čteček čárových kódů nebo přímím sběrem dat z výroby.

Více se o odvádění operací dočtete na samostatné stránce zde.Je důležité, aby se systém dokázal
přizpůsobit zákazníkovi?

 
Mnohé studie ukazují, že ano. Naše zkušenosti, resp. zkušenosti našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá firma má svá specifika a osobitý charakter. Pokud se informační systém tomuto dokáže přizpůsobit, pak může znamenat opravdu velký a prokazatelný přínos pro firmu. V souladu s touto filosofií je navržen ELEGIS Construction, který je u každého našeho zákazníka přizpůsoben přesně jeho potřebám.Příjemná cena, nízké náklady
na provoz

 
Napište nám o nezávaznou cenovou nabídku a budete mile překvapeni jak cenou řešení, tak nízkými provozními náklady.

 

Moderní řešení, které odpovídá
současným trendům

 
Systém kapacitního plánování výroby ELEGIS APS je pravidelně modernizován a doplňován o novou funkcionalitu, aby vyhovoval současným trendům.

Na vývoji se podílí nejen IT-pracovníci (programátoři), ale především odborníci z nejrůznějších druhů výroby (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství,…),  kteří mají v těchto oblastech znalosti a zkušenosti a vědí, jaké požadavky jsou v oblasti plánování kladeny.


Rozsah funkcionality systému

kapacitního plánování ELEGIS APS:

 
 • podpora obchodních činností (stanovení termínu)
 • Automatické vytváření plánu výroby
 • Ruční zásahy do plánu výroby
 • Změna priorit zakázek
 • Plánování do otevřených kapacit
 • Plánování do uzavřených kapacit
 • Varianty plánu, simulace a řešení situací „co když“
 • Plánování potřeb materiálů
 • Objednávání materiálů
 • Práce s lidskými zdroji
 • Definice kalendářů
 • Práce s prostoji, výkonem, směnností
 • Identifikace úzkých míst
 • Plánování s ohledem na úzká místa
 • Rozhraní a informační systémy (ERP systémy)
 • Řada manažerských výstupů a sestav

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT