Elegis Construction
Elegis Solution

Elegis Construction

Elegis Construction

ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY

ELEGIS Construction je informační systém navržen speciálně pro potřeby firem působících v oblasti stavebnictví, inženýringu nebo developerských aktivit, ale také firem zabývajících se výrobou a montáží nejrůznějších strojů, konstrukcí a zařízení. Sledujte jednotlivé zakázky přesně tak, jak potřebujete. V takové podrobnosti a struktuře, která Vám bude jednoznačně vyhovovat.

 
 • Speciálně pro stavaře a developery 

 • řízení stavební výroby přehledně, jednoduše a rychle!
   

 1. Už Vás nebaví řízení zakázek v EXCELech?

 2. Chcete vědět, co se na stavbách děje?

 3. Dokážete jednoduše porovnat plán a skutečnost?

 4. Chcete mít aktuální přehled o ekonomice zakázek?


 

CO JE VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ELEGIS ConstructioN
A PRO KOHO JE URČEN?


Výrobní informační systém ELEGIS Construction využívají denně tisíce uživatelů ve významných stavebních firmách.

ELEGIS Construction je informační systém navržen speciálně pro potřeby firem působících v oblasti stavebnictví, inženýringu nebo developerských aktivit, ale také firem zabývajících se výrobou a montáží nejrůznějších strojů, konstrukcí a zařízení. 

 

PROČ ZÁKAZNÍCI VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KUPUJÍ,
CO JIM PŘINÁŠÍ A JAKÉ SITUACE ŘEŠÍ?

 
 • Používání výrobního informačního systému ELEGIS Construction má dle našich zákazníků prokazatelný vliv na snížení nákladů a celkové zvýšení úrovně kontroly a řízení společnosti, v neposlední řadě také zlepšení konkurenceschopnosti a ziskovosti
 • Příjemná cena, nízké náklady na provoz
 • Přináší okamžitý a aktuální pohled o stavu jednotlivých zakázek
 • Jednoduše a přehledně kontroluje a plánuje subdodávky
 • Pomáhá se stanovením nabídkové ceny na základě již realizovaných projektů
 • Tisícemi uživatelů a mnoha lety prověřená funkčnost
 • Systém včas a sám informuje o událostech, které vyžadují pozornost
 • Výrobní informační systém podporuje plánování a kontroluje dodržení plánů
 • Informační systém poskytuje aktuální data pro rozhodování
 • Práce se systémem přináší prokazatelné výsledky a ulehčuje uživatelům práci
 • Jednoduché, příjemné a intuitivní ovládání
 • Odborný tým konzultantů a schopnost systému přizpůsobit se individuálním požadavkům


ČTĚTE DÁLE A DOZVÍTE SE DALŠÍ INFORMACE, V ČEM JE INFORMAČNÍ SYSTÉM ELEGIS CONSTRUCTION PROSPĚŠNÝ.
 


ZÁKAZNÍCI O ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY
ELEGIS Construction ŘEKLI:


MGR. ING. TOMÁŠ KALÁB, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI KALÁB – STAVEBNÍ FIRMA, SPOL. S R.O., HODNOTÍ PŘÍNOSY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU:

“Mám mnohem větší přehled o financích i o jednotlivých stavbách a celkově mám větší kontrolu nad firmou. Tyto včasné informace o stavu a průběhu jednotlivých zakázek firmě přináší značné úspory.”
 


ZAMEZTE ZTRÁTÁM
A MĚJTE ZISKOVÉ ZAKÁZKY

 
Jedním z charakteristických přínosů, který výrobní informační systém ELEGIS Construction přináší, je, že máte okamžitý aktuální přehled o dění v celé firmě a na jednotlivých zakázkách. Dokážete sledovat jednotlivé zakázky přesně tak, jak budete potřebovat a v takové podrobnosti a struktuře, která Vám bude vyhovovat. Nestane se Vám, že zapomenete na nějaký termín, nebo že přesáhnete plánovaný rozpočet, aniž byste o tom okamžitě věděli – naopak – ELEGIS Construction disponuje funkcemi hlídání budoucích nákladů a umí včas upozornit na problémové oblasti. Stejné je to i se sledováním a hlídáním termínů.

 

VYUŽIJTE ZKUŠENOSTI Z PŘEDCHOZÍCH
A UDĚLEJTE NOVÉ ZAKÁZKY ZISKOVĚJŠÍMI


Jedním z často zmiňovaných přínosů, který výrobní informační systém ELEGIS Construction vykazuje a naši zákazníci to potvrzují je, že dokáží využít zkušenosti z předchozích zakázek při naceňování nových projektů. Přesně ví, která část zakázky byla zisková a kolik, ale také která část zakázky zisková případně nebyla a hlavně vědí PROČ. Díky těmto informacím dokáží sestavit reálné rozpočty a kalkulace zakázky.
 
 

DOZVÍDÁTE SE NĚKTERÉ INFORMACE SE ZPOŽDĚNÍM?
NECHTE SE INFORMOVAT!


Výrobní informační systém ELEGIS Construction disponuje funkcemi pro sledování důležitých událostí v dění firmy i jednotlivých staveb. Díky tomu můžete mít každý den k dispozici informace, které si přejete a jsou pro Vás důležité. Tyto informace Vám mohou být doručeny např. prostřednictvím e-mailu, ale i mnoha jinými způsoby.

 

MĚJTE vše POD KONTROLoU
SUBDODAVATELE, MATERIÁL,…


Naši zákazníci potvrzují, že výrobní informační systém ELEGIS Construction jim pomohl efektivně vybírat, řídit a kontrolovat subdodavatele. Již se jim nestává, že by subdodavatelům zaplatili více, než bylo nasmlouváno, nebo že by zaplatili dříve, než zaplatí investor či uvolnili zádržné vůči subdodavateli v předstihu.

Z pohledu materiálů na zakázky je zde rovněž celá řada zajímavých přínosů. Mezi hlavní patří hlídání spotřeby na jednotlivých stavbách a okamžité upozornění na odchylku oproti rozpočtu, hromadné nakupování materiálů napříč stavbami a mnohé další.JE DŮLEŽITÉ, ABY SE INFORMAČNÍ SYSTÉM
DOKÁZAL PŘIZPŮSOBIT?


Mnohé studie ukazují, že ano. Naše zkušenosti, resp. zkušenosti našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá firma má svá specifika a osobitý charakter. Pokud se informační systém tomuto dokáže přizpůsobit, pak může znamenat opravdu velký a prokazatelný přínos pro firmu. V souladu s touto filosofií je navržen ELEGIS Construction, který je u každého našeho zákazníka přizpůsoben přesně jeho potřebám.

 

PŘÍJEMNÁ CENA, NÍZKÉ NÁKLADY
NA PROVOZ

 
Napište nám o nezávaznou cenovou nabídku a budete mile překvapeni jak cenou řešení, tak nízkými provozními náklady.MODERNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ ODPOVÍDÁ
SOUČASNÝM TRENDŮM

 

Systém pro řízení stavební výroby ELEGIS Construction je pravidelně modernizován a doplňován o novou funkcionalitu, aby vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

Na vývoji se podílí nejen programátoři, ale především odborníci z oblasti stavebnictví, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oblasti stavebnictví (byli dlouholetými zaměstnanci nejrůznějších stavebních firem).SOUČÁSTÍ SYSTÉMU JSOU MANAŽERSKÉ NÁSTROJE
(BUSINESS INTELLIGENCE)

 
Řízení stavební výroby ELEGIS Construction obsahuje funkcionality Business Intelligence.

Více si o Business Intelligence přečtete na samostatné stránce zde.

 

JAKÝ JE ROZSAH FUNKCIONALITY SYSTÉMU
PRO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY ELEGIS Construction?

 
Zkušenosti mnohých stavebních firem potvrzují, že výrobní informační systému ELEGIS Construction obsahuje veškerou funkcionalitu potřebnou pro celkové řízení stavební firmy, počínaje marketingem a obchodní fází, až po vyhodnocení stavby, garance a záruky.

Systém byl vyvinut ve spolupráci se stavebními společnostmi, resp. na základě jejich požadavků a potřeb. Vývoj tohoto výrobního informačního systému neustále pokračuje.


FUNKCIONALITA PRO ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

 
 • Marketing
 • Obchodní činnosti
 • Propojení s programy pro tvorbu rozpočtů
 • Tvorba rozpočtů a kalkulací
 • Příprava stavby a technologický model
 • Plánování výroby (harmonogramy a síťové grafy)
 • Plánování prostředků (zdrojů)
 • Realizace stavby
 • Subdodávky – výběrové řízení, sledování a řízení
 • Řízení jakosti a návazné evidence
 • Evidence dokumentů stavby
 • Smlouvy, předávací protokoly, evidence vad
 • Evidence zádržného
 • Informace o prvotních účetních dokladech
 • Ekonomické vyhodnocení staveb – porovnání plánů a skutečností
 • Vyhodnocení fyzické spotřeby zdrojů
 • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
 • Plánování a nákup materiálů
 • Rozpracovaná výroba
 • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
 • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT