ELEGIS MOBILE
Elegis Solution

ELEGIS MOBILE

ELEGIS MOBILE

Informační systém ELEGIS Solution je speciálně navržen pro mobilní zařízení. Jednoduchost a přehlednost firemního systému zaručuje responzivita (optimalizované zobrazení webových stránek na různých zařízeních.
 1. PLNÍME VAŠE PŘEDSTAVY

 2. POROUMÍME VAŠIM POTŘEBÁM

 3. RESPEKTUJEME VAŠE MOŽNOSTI

 4. VYŘEŠÍME VAŠE PROBLÉMY

 5. PRACUJEME SE ŠPIČKOVÝMI TECHNOLOGIEMI

 6. SLEDUJEME TRENDY V OBORU

 7. FLEXIBILITA A SPOLEHLIVOSTDOSTUPNOST A PODPORA

 
ELEGIS MOBILE je informační systém pro mobilní zařízení, který Vám umožní pracovat přímo z terénu (stavby, výroby, skládky, deponie a další). Je určen ke sledování menších zakázek, ale i průběhu složitých projektů. Umožňuje automatizovat reporting, vizualizovat analytické nástroje a získat přístup k informacím o průběhu zakázky v reálném čase.
 
 

Hlavní funkce:

 
 • Pořízení fotodokumentace přímo v terénu
 • Možnost kreslení a přidání poznámek přímo do pořízených fotografií
 • Získání informací o zakázce nebo zákazníkovi
 • Kalendáře a časové plány neustále při sobě
 • Zadávání úkolů a vykazování práce přímo v daném okamžiku
 • Okamžité řešení vad a reklamací,
 • Řešení předávacích protokolů, dodacích listů…
 • Zadání zakázky nebo objednávky
 • Skenování dokumentace
 • Prohlížení dokumentace zakázky (výkresy, projekty atd.)
 


Pro koho je ELEGIS MOBILE určen:

 
ELEGIS MOBILE je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně a rychle pořizovat dokumentaci k zakázkám, řešit předávací protokoly a pořizovat záznamy o reklamacích nebo vadách…a to vše v terénu. Veškeré informace jsou online provázány s databází informačního systému, do které jsou data vkládána.
 


Řešení reklamací, vad a nedodělků

 
Bez správného systému managementu chyb, jsou mnohdy vady špatně sledovatelné. Administrace vad a chyb je velmi náročná. ELEGIS MOBILE pokrývá kompletně celý proces řešení vad a nedodělků. Na začátku máte dispozice pro zadání vady, můžete pořizovat fotodokumentaci, do pořízené dokumentace kreslit nebo psát texty. Každou takto zadokumentovanou událost můžete přiřadit ke konkrétnímu plánu nebo výkresu a přesně specifikovat, kde se vada vyskytuje. Přímo z vašeho mobilního zařízení můžete informace uložit k příslušné zakázce/zákazníkovi, a pokud chcete, i určit řešitele vady. Následně potom můžete sledovat, jakým způsobem je vada řešena a zda nebo jak byla napravena. Z pohledu řešitelů je k dispozici přehled nahlášených vad, včetně veškeré dokumentace jako jsou pořízené fotografie, umístění atd. Jako informace o způsobu vyřešení vady lze opět přikládat fotografie s možností kresby a psaní poznámek.
 
Veškeré činnosti, které jsou spojené se zadáváním, evidencí a řešením vad můžete vyřešit přímo na vašem mobilním zařízení, aniž byste museli „sednout“ k počítači. Samozřejmostí je, že takto pořízené informace jsou automaticky nahrávány do informačního systému, kde jsou zároveň archivovány a kdykoli si je můžete dohledat a prohlédnout. 
 


Plánování práce

 
Prostřednictvím ELEGIS MOBILE můžete zadávat úkoly k zakázkám nebo konkrétním pracovníkům. Seznam takto zadaných úkolů je potom k dispozici v mobilním zařízení a lze ho zobrazit několika způsoby: 
 • prostřednictvím kalendáře 
 • jako seznam úkolů (tzv. TO DO LIST)
 • zobrazením na mapě 
Na každý úkol lze vykazovat práce, připojovat fotografie a mnohé další.
 


Allerty a výstrahy

 
ELEGIS MOBILE zná všechny Vaše úkoly, hlídá důležité události a termíny. Na tyto události a termíny Vás pak umí sám prostřednictvím výstrah upozornit. Stejně tak systém zasílá upozornění na blížící se události (podobně jako „Outlook“).
 


Projekty pod kontrolou

 
Zobrazujte všechny své projekty a porovnejte každý vývoj v reálném čase. Monitorujte a mějte výkonnost jednotlivých týmů neustále pod kontrolou bez časové prodlevy. Díky mobilnímu zařízení lze vyplňovat formuláře přímo na cestách, čímž urychlíte sběr dat a umožníte automatizaci všech dalších procesů v kanceláři. Informace mezi terénem a kanceláří se přenášejí hladce a bezpečně a okamžitě se stávají viditelnými pro všechny zúčastněné strany. Informovanost v reálném čase pomůže identifikovat potenciální krizi a umožní dynamické přidělování zdrojů tak, abychom se problémům včas vyhnuli.
 


Dokumentace

 
Řízení, ukládání a rychlý přístup k dokumentům je klíčem k efektivním projektům. Automatizace přenosu dokumentů pomocí mobilní aplikace Vám jednoduše ušetří dny administrativní práce. Umožňuje Vám snadný a rychlý přenos zachycených dat prostřednictvím protokolů, kontrolních listů, projektové dokumentace a jiných.
 
Dokumenty sdílejte nebo najděte jednoduše tím, že se připojíte ke konkrétnímu projektu. Takto uložené dokumenty jsou synchronizovány a stahovány do mobilního zařízení všech připojených uživatelů, takže je můžete prohlížet přímo na místě i bez připojení k internetu. Projektovou dokumentaci, chybějící výkres nebo jiný dokument tak máte vždy k dispozici přímo v terénu. Stavbyvedoucí už nemusejí nosit hromady papírových formulářů – vše, co potřebují, je mobilní zařízení. 
 
Všechny formuláře jsou přizpůsobitelné pro splnění firemních, klientských, právních nebo jiných standardů. Připojovat můžete také fotografie, videa nebo jiné poznámky.
 
Využitím ELEGIS MOBILE místo papírové dokumentace zkrátíte reakční dobu, vyhnete se zdlouhavým ručním procesům a poskytnete zákazníkovi všechny dokumenty elektronicky v reálném čase, čímž zvýšíte jeho spokojenost. 
 


Schvalování dokumentů

 
ELEGIS MOBILE Vám umožní pohodlně a rychle prohlížet a schvalovat různé typy dokumentů. Jedním z typických využití je schvalování faktur, které se pomocí ELEGIS MOBILE výrazně zrychlí a zjednoduší. Můžete ale také schvalovat smlouvy, objednávky…přesně podle toho, co potřebujete. Schvalování takových dokumentů je díky ELEGIS MOBILE možné kdykoli a odkudkoli.

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT