Elegis ONLINE

Informační systém pro mobilní zařízení, který Vám umožní pracovat odkudkoli

Chcete vytáhnout telefon z kapsy a schválit fakturu?; Chybí Vám na u zákazníka nějaké podklady?; Online propojení s počítačem v kanceláři?; Veškerá firemní data neustále u sebe?

 

ELEGIS ONLINE

Aplikace ELEGIS ONLINE umožňuje práci s informačním systémem kdykoli a kdekoli. Na poradách, v terénu a ve výrobě budete moci zadávat aktuální informace do systému a distribuovat je do celé společnosti, aniž byste museli usednout k počítači.

Je určen ke sledování menších zakázek, ale i průběhu složitých projektů.
ELEGIS ONLINE

Hlavní funkce ELEGIS ONLINE

 • Pořízení fotodokumentace přímo v terénu
 • Možnost kreslení a přidání poznámek přímo do pořízených fotografií
 • Získání informací o zakázce nebo zákazníkovi
 • Kalendáře a časové plány neustále při sobě
 • Zadávání úkolů a vykazování práce přímo v daném okamžiku
 • Okamžité řešení vad a reklamací
 • Řešení předávacích protokolů, dodacích listů
 • Zadání zakázky nebo objednávky
 • Skenování dokumentace
 • Prohlížení dokumentace zakázky (výkresy, projekty atd
ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, VAD A NEDODĚLKŮ
ELEGIS ONLINE pokrývá kompletně celý proces řešení vad a nedodělků. Zadáte dispozice vady, můžete pořizovat fotodokumentaci, do pořízené dokumentace kreslit nebo psát texty. Každou takto zadokumentovanou událost můžete přiřadit ke konkrétnímu plánu nebo výkresu a přesně specifikovat, kde se vada vyskytuje. Přímo z vašeho mobilního zařízení můžete informace uložit k příslušné zakázce/zákazníkovi, a pokud chcete, i určit řešitele vady. Následně potom můžete sledovat, jakým způsobem je vada řešena a zda nebo jak byla napravena.

ALLERTY A VÝSTRAHY
ELEGIS ONLINE zná všechny Vaše úkoly, hlídá důležité události a termíny. Na tyto události a termíny Vás pak umí sám prostřednictvím výstrah upozornit. Stejně tak systém zasílá upozornění na blížící se události.

DOKUMENTACE
Řízení a rychlý přístup k dokumentům je klíčem k efektivním projektům. Umožňuje Vám snadný a rychlý přenos zachycených dat prostřednictvím protokolů, kontrolních listů, projektové dokumentace a jiných.

Dokumenty sdílejte nebo najděte jednoduše tím, že se připojíte ke konkrétnímu projektu. Projektovou dokumentaci, chybějící výkres nebo jiný dokument tak máte vždy k dispozici přímo v terénu. Stavbyvedoucí už nemusejí nosit hromady papírových formulářů – vše, co potřebují, je mobilní zařízení.
Využitím ELEGIS ONLINE místo papírové dokumentace zkrátíte reakční dobu, vyhnete se zdlouhavým ručním procesům a poskytnete zákazníkovi všechny dokumenty elektronicky v reálném čase, čímž zvýšíte jeho spokojenost.
PLÁNOVÁNÍ PRÁCE
Prostřednictvím ELEGIS ONLINE můžete zadávat úkoly k zakázkám nebo konkrétním pracovníkům. Seznam takto zadaných úkolů je potom k dispozici v mobilním zařízení a lze ho zobrazit několika způsoby:
 • prostřednictvím kalendáře
 • jako seznam úkolů (tzv. TO DO LIST)
 • zobrazením na mapě
Na každý úkol lze vykazovat práce, připojovat fotografie a mnohé další.

SCHVALOVÁNÍ DOKUMENTŮ
ELEGIS ONLINE Vám umožní pohodlně a rychle prohlížet a schvalovat různé typy dokumentů. Jedním z typických využití je schvalování faktur, které se pomocí ELEGIS ONLINE výrazně zrychlí a zjednoduší. Můžete ale také schvalovat smlouvy, objednávky…přesně podle toho, co potřebujete. Schvalování takových dokumentů je díky ELEGIS ONLINE možné kdykoli a odkudkoli.


PROJEKTY POD KONTROLOU
Zobrazujte všechny své projekty a porovnejte každý vývoj v reálném čase. Monitorujte a mějte výkonnost jednotlivých týmů neustále pod kontrolou bez časové prodlevy. Díky mobilnímu zařízení lze vyplňovat formuláře přímo na cestách, čímž urychlíte sběr dat a umožníte automatizaci všech dalších procesů v kanceláři. Informace mezi terénem a kanceláří se přenášejí hladce a bezpečně. Informovanost v reálném čase pomůže identifikovat potenciální krizi a umožní dynamické přidělování zdrojů tak, abychom se problémům včas vyhnuli.

Zajímá Vás něco více ohledně ELEGIS ONLINE? Rádi Vám poskytneme více informací.

Kontaktujte nás
ELEGIS STAVEBNÍK
 

ELEGIS STAVEBNÍK

ELEKTRONICKÁ VERZE STAVEBNÍHO DENÍKU


Díky ELEGIS STAVEBNÍKU máte přístup do stavebního deníku kdykoli a odkudkoli. Umožňuje práci v reálném čase, perfektní informovanost dělníků, vedoucích staveb, ale i investorů. 

Více informací zde

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

CigDus s.r.o.

"Naše společnost nabízí kompletní servis v oblasti instalatérství, topenářství a stavebnictví nejen na území Prahy.

Postupem let se objem zakázek a s nimi spojených úkolů ve vedení společnosti rozšířil natolik, že bylo nutné najít pro management efektivní a kvalitní nástroj, který by by zároveň snadno ovladatelný napříč strukturou firmy.

Výběr systému ELEGIS se ukázal jako správná volba, neboť nám firma byla schopna dodat software na míru, přesně postihující naše požadavky. Logické a účelné nastavení práv jednotlivých zaměstnanců, rychlá a v případě potřeby velice podrobná kontrola prací jednotlivých středisek firmy, srozumitelné a intuitivní ovládání a praktické databázové funkce dělají z produktu ELEGIS softwarovou páteř naší společnosti.

V současné chvíli si provoz a zejména řízení firmy bez možností, které mi poskytl ELEGIS, nedokáži představit."
 
- ZBYNĚK DUSIL, JEDNATEL SPOLEČNOSTI CIGDUS S.R.O.

Gardenline s.r.o.

"Z mnohaletých zkušeností v oblasti realizace stavebních zakázek jsme se rozhodli, že potřebujeme komplexní informační systém, který bude řešit kompletní agendu zakázek od výběrového řízení až po samotnou realiaci dle našich konkrétních požadavků.

Z hlediska výběru nového systému tyto požadavky nejlépe splnila společnost ELEGIS s.r.o.

V současné chvíli máme po implementaci systému a přecházíme do ostrého provozu. Již nyní lze konstatovat, že systém ELEGIS nám zefektivnil procesy a controlling nad jednotlivými zakázkami.

Jedná se zejména o digitalizaci a správu dokumentů, workflow dokumentů, tvorbu objednávek, soupisů provedených prací či tvorbu výkazů práce kmenových i agenturních zaměstnanců. Dále jsme v systému spustili fungování naší interní půjčovny nářadí a techniky. Přidanou hodnotou celého systému je možnost na základě zdrojových dat a propojení s ekonomickým systémem přehledně sledovat náklady a výnosy napříč zakázkami, potažmo hospodaření firmy jako celku.

Se spoluprací se společností ELEGIS jsme spokojeni, a tojak po stránce profesní, tak po stránce lidské. Jedná se o tým odborníků, který své práci rozumí, je přátelský a snaží se naše požadavky plnit vždy v rámci domluvených termínů. Spolupráci se společností ELEGIS mohu jen doporučit."

MGR. PAVEL HLADÍK. PROJECT MANAGER GARDENLINE S.R.O.

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás

Uvažujete o pořízení informačního systému, hledáte technickou podporu nebo potřebujete konzultaci týkající se firemních informačních systémů? Přes třicet let se věnujeme problematice poradenství v oblasti optimalizace firemních procesů pro společnosti různého zaměření a velikostí. Neváhejte se s námi spojit.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT