Elegis Project
Elegis Solution

Elegis Project

Elegis Project

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Software pro řízení projektu ELEGIS Project  je komplexní nástroj pro řízení projektů libovolné velikosti a rozsahu, ale umožnuje efektivně řídit i projektový typ výroby. ELEGIS Project obsahuje všechny nástroje, které s řízením projektu souvisí. Více se dozvíte na následující stránce.
 • SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ELEGIS PROJECT

 • Řízení projektů snadno, rychle, přehledně

 • už na nic nezapomenete, už žádné zbytečné problémy/náklady! 

 

 1. Chcete snadno a rychle řídit projekty?

 2. Zajímají Vás harmonogramy a zdroje projektů?

 3. Chcete mít přehled o Cashflow, fakturaci, komunikaci...?

 4. Chcete mít vše v jednom komplexním systému?

 


Proč zákazníci ELEGIS PROJEcT kupují,
co jim přináší a jaké situace řeší?
 

 • Software pro řízení projektů přispívá k výraznému omezení mnohdy zbytečných problémů a ztrát, díky tomu omezuje náklady a pomáhá zvyšovat celkovou rentabilitu projektů a ziskovost firmy.
 • Integruje všechny oblasti řízení projektu do jednoho celku (harmonogramy, zdroje, finance), a díky tomu výrazně zjednodušuje a urychluje operativní řízení projektu i kontrolu jednotlivých projektů.
 • Přináší okamžitý on-line přehled v reálném čase – např. pokud v  modulu fakturací jednoduše vytvoříte fakturu, pak se vám tato faktura okamžitě promítne do výsledků projekt, CashFlow projekt i celé firmy atd.
 • Jednoduše a přehledně dokážete pracovat se zdroji – plánovat práci jednotlivých lidí (nebo jiných zdrojů) na projektech, sledovat vytížení těchto zdrojů, kontrolovat plnění apod.
 • Software pro řízení projektů ELEGIS Project automaticky informuje o událostech, které vyžadují Vaši pozornost (nemusíte tedy informace hledat sami, ale systém Vám je poskytne sám a to třeba i formou e-mailu).
 • Tvorba rozpočtů a kalkulací je snadná a rychlá – můžete je vytvářet kopírováním z připravených vzorů, použít jako vzor jiný projekt, importovat z EXCELu, zadat ručně,…
 • Používání software pro řízení projektů ELEGIS Project  se systémem přináší měřitelné výsledky a usnadňuje uživatelům práci.
 • Vítanou oblastí je také řízení dílčích dodavatelů (poddodavatelů či subdodavatelů) – počínaje výběrovým řízením, přes smluvní dokumentaci, sledování, plnění až po vyhodnocení.
 • Intuitivní, příjemné a jednoduché ovládání je uživateli vždy vítáno.
 • Implementaci zajišťuje odborný tým konzultantů.
 • Velkou výhodou systému je snadná přizpůsobitelnost požadavkům konkrétních zákazníků.

 

Co je software pro řízení projektů ELEGIS Project
- a pro koho je určen?

 
Je to komplexní nástroj pro řízení projektů libovolné velikosti a rozsahu, ale umožnuje efektivně řídit i projektový typ výroby (jakékoliv).

Systém obsahuje všechny nástroje, které s řízením projektu souvisí (harmonogramy a práci se zdroji, kompletní ekonomiku projektů včetně cashflow a Business Intelligence, práci se zdroji, řízení komunikace a mnohé další.

Software řízení projektů ELEGIS Project byl vyvinut a navrhnut cíleně pro potřeby firem, které potřebují snadno, rychle a efektivně řídit své projekty.
 


Harmonogram rychle a jednoduše

 
Mezi důležité požadavky našich zákazníků patří neodmyslitelně funkcionalita harmonogramů. Proto software pro projektové řízení ELEGIS Project obsahuje velmi propracovanou funkčnost harmonogramů, pomocí které vytvoříte nebo změníte harmonogram projektu opravdu snadno a rychle.

Mnoho zákazníků také vítá možnost exportu a importu harmonogramů do MS Project.

 

Veškerá komunikace a dokumentace na jednom místě,
integrace s MS Office, CRM

 • JAK JE TO S KOMUNIKACÍ? - Důležitou součástí každého projektu je komunikace mezi „všemi“ kdo se na projektu podílí. ELEGIS Project zajistí to, že veškerá komunikace bude kdykoliv on-line přístupná (a to včetně historie) a každý (kdo pro to má oprávnění) bude moci jednoduše nahlédnout do požadované komunikace. Pomocí integračního nástroje s MS Outlook můžete jednoduše propojit Vaši komunikaci v MS Outlook.
 • SMLOUVY, PROTOKOLY…PROSTĚ DOKUMENTACE - Modul DMS (Document Management System) Vám poskytne maximální komfort pro práci s libovolnými dokumenty (smlouvy, protokoly, projektová dokumentace, fotografie).

  Nejen, že můžete dokumenty evidovat a jednoduše v nich hledat, ale máte k dispozici také funkcionality pro schvalování dokumentů, verzování dokumentů apod.
 • CRM JAKO SOUČÁSTÍ SYSTÉMU - ELEGIS Project obsahuje také modul pro řízení vztahu se zákazníky CRM, pomocí kterého můžete řešit nejen obchodní fázi projektu. Nejedná se o nějaký „nádstavbový“ modul CRM, kterých je určitě na trhu mnoho, ale o plně integrované CRM, které je součástí systému a poskytuje data a funkčnost napříč celým systémem.

 

Zadávání a kontrola úkolů „je hračka“

 

Samozřejmostí každého projektu jsou úkoly (činnosti), které je třeba vykonat. Software pro projektové řízení ELEGIS Project Vám umožní rychle zadávat úkoly, sledovat průběh plnění, termíny, apod. Automaticky Vás může upozorňovat na blížící se či překročený termín plnění, překročené náklady a mnoho dalších.

 

Je pro Vás ziskovost projektu důležitá?

 
Troufáme si odpovědět, že ano. Stejně tak je i pro naše zákazníky jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu. Software pro řízení projektů ELEGIS Project obsahuje kompletní finanční plánování a řízení projektů a to navíc velmi jednoduchým způsobem.

Ze zkušenosti našich zákazníků (i nás samotných) plyne, že jedním z významných faktorů, který ovlivňuje ziskovost projektu, je zamezení ztrátám a zbytečným nákladům. Díky systému ELEGIS Project máte okamžitý aktuální přehled o jednotlivých projektech i o celkových. Dokážete sledovat jednotlivé projekty přesně tak, jak budete potřebovat a při takových podrobnostech a struktuře, která Vám bude vyhovovat.

Nestane se Vám, že zapomenete na nějaký termín, nebo že přesáhnete plánovaný rozpočet, aniž byste o tom okamžitě věděli – naopak – ELEGIS Project disponuje funkcemi hlídání budoucích nákladů a umí včas upozornit na problémové oblasti. Stejné je to i se sledováním a hlídáním termínů.

 

Zkušenosti z předchozích projektů
Vám zvýší rentabilitu

 
Dalším faktorem, který nepochybně ovlivňuje ziskovost projektů, je dobře připravená kalkulace či rozpočet. Software pro řízení projektů ELEGIS Project Vám umožní využít zkušenosti z předchozích zakázek při naceňování nových projektů. Přesně ví, která část zakázky byla zisková a jak moc, ale také která část zakázky zisková případně nebyla a hlavně vědí PROČ. Díky těmto informacím dokáží sestavit reálné rozpočty a kalkulace projektu.

 

Dozvěděli jste se něco pozdě?
– Nechte se informovat!

 
Software pro řízení projektů ELEGIS Project může pro Vás důležité události v dění firmy i na jednotlivých projektech sledovat a automaticky Vás informovat (např. prostřednictvím e-mailu, sms). To Vám umožní mít každý den informace, které jsou pro Vás důležité.

 

Mějte zdroje pod kontrolou
(lidé, dodavatele, stroje, suroviny)

 
 • LIDÉ, STROJE,…  - Práce se zdroji ze všech možných úhlů pohledu, to je další silnou stránkou software pro řízení projektů ELEGIS Project. Nejen detailní kalendář (harmonogram) zdrojů, přehled o jejich vytíženosti na jednotlivých zakázkách, ale také snadné řízení a kontrola. Ale to není vše.
 • DODAVATELE (PODDODAVATELE ČI SUBDODAVATELE)  - Zákazníci potvrzují, že jim naše řešení umožnilo pohodlně vybírat, řídit a kontrolovat dodavatele (poddodavatele či subdodavatele). Nyní se jim už nestane, že by dodavatelům zaplatili více, než bylo smluvně dohodnuto, nebo že by zaplatili dříve, než zaplatí investor či uvolnili zádržné.
 • MATERIÁLY A DALŠÍ ZDROJE - V oblasti řízení materiálů software pro řízení projektů přináší také celou řadu zajímavých přínosů. Mezi ty nejdůležitější patří hlídání spotřeby na jednotlivých projektech a okamžité upozornění na odchylku oproti kalkulaci či rozpočtu, nakupování materiálů (i hromadné napříč projekty) a mnohé další.


Je důležité, aby se informační systém
dokázal přizpůsobit?

 
Mnohé studie ukazují, že ano. Naše zkušenosti, resp. zkušenosti našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá firma má svá specifika a osobitý charakter. Pokud se informační systém tomuto dokáže přizpůsobit, pak může znamenat opravdu velký a prokazatelný přínos pro firmu. V souladu s touto filosofií je navržen ELEGIS Project, který je u každého našeho zákazníka přizpůsoben přesně jeho potřebám.

 

Příjemná cena,
nízké náklady na provoz

 
Napište nám o nezávaznou cenovou nabídku a budete mile překvapeni jak cenou řešení, tak nízkými provozními náklady.
 

 

Moderní řešení, které odpovídá
současným trendům

 
Výrobní informační systém ELEGIS Project je pravidelně modernizován a doplňován o novou funkcionalitu, aby vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

Na vývoji se podílí nejen programátoři, ale především odborníci z oblasti stavebnictví, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oblasti stavebnictví (byli dlouholetými zaměstnanci nejrůznějších stavebních firem).

 

SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Jaký je rozsah funkcionality

ELEGIS PROJECT?

 
 • Dle našich zákazníků systém obsahuje veškerou funkcionalitu potřebnou pro celkové řízení firmy, počínaje marketingem a obchodní fází, až po vyhodnocení projektů, případné garance a záruky.
 • Systém byl vyvinut na základě rozsáhlých zkušeností se společnostmi, které se věnují řízení projektů nebo projektovému typu výroby. Vývoj tohoto výrobního informačního systému neustále pokračuje.


SOUČÁSTÍ SYSTÉMU JSOU MANAŽERSKÉ NÁSTROJE (BUSINESS INTELLIGENCE)


Stále roste potřeba na jednoduché a přehledné zobrazení informací, které jsou důležité pro vrcholové řízení i běžnou operativu. Řešením těchto požadavků je Business Intelligence, které tvoří součást řešení ELEGIS Project.

Více informací o ELEGIS Business Inteligence se dočtete na samostatné stránce.
 

KOMPLETNÍ AGENDA EKONOMIKY, CRM, LOGISTIKY


Ekonomika vždy byla a bude jedním z klíčových bodů zájmu každého projektu. Systém pro řízení projektů ELEGIS Project je navržen tak, že v sobě má integrované veškeré agendy pro řízení ekonomiky – počínaje fakturací, přes CashFlow, až po státní výkazy (rozvaha, výsledovka).

Stejně tak je to s ostatními moduly, které jsou taktéž plně integrovány. Patří mezi ně CRM, Logistika, Personalistika,… a mnohé další. Kompletní seznam modulů systému naleznete zde.

 

PORTÁL PROJEKTU – „JE TO K NĚČEMU POTŘEBA“
 

 • MÁM VŠE U SEBE​ - Rozšíření chytrých telefonů, tabletů ,… s sebou logicky přináší požadavek na využívání těchto zařízení v praxi, v tomto konkrétním případě tedy zobrazení požadovaných informací o projektech na těchto zařízeních. Reakcí na tyto požadavky je portál Projektu, který umožní „přímo v terénu“ získat rzchle a jednoduše potřebné informace o projektu.
 • SDÍLENÍ INFORMACÍ​ - Zajímavou úlohou, kterou Portál projektu může zajišťovat, je sdílení vybraných informací mezi subjekty, které se na realizaci projektu podílí. Může se jednat o dokumenty, výkresy, fotodokumentace,… ale také třeba harmonogramy, fakturace,…

 

FUNKCIONALITA PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

 
 • Marketing
 • Obchodní činnosti
 • Propojení s programy pro tvorbu rozpočtů
 • Tvorba rozpočtů a kalkulací
 • Příprava stavby a technologický model
 • Plánování výroby (harmonogramy a síťové grafy)
 • Plánování prostředků (zdrojů)
 • Realizace stavby
 • Subdodávky – výběrové řízení, sledování a řízení
 • Řízení jakosti a návazné evidence
 • Evidence dokumentů stavby
 • Smlouvy, předávací protokoly, evidence vad
 • Evidence zádržného
 • Informace o prvotních účetních dokladech
 • Ekonomické vyhodnocení staveb – porovnání plánů a skutečností
 • Vyhodnocení fyzické spotřeby zdrojů
 • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
 • Plánování a nákup materiálů
 • Rozpracovaná výroba
 • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
 • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT