Elegis Traceability
Elegis Solution

Elegis Traceability

Elegis Traceability

SLEDOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ INFORMACÍ

Traceabilita je ideální systém pro detailní sledování způsobu výroby, který do je schopne zjistit detaily jednotlivých použitých materiálů a polotovarů včetně konkrétních šarží nebo výrobních čísel. Systém Traceability výroby je určen pro všechny společnosti, které potřebují znát a kdykoliv dohledat přesný „rodný list“ výrobku
 • SLEDOVÁNÍ STAVU A VÝKONNOSTI STOJE V ČASE

 • ODVÁDĚNÍ OPERACÍ POMOCÍ ČAROVÉHO KÓDU PŘÍMO Z VÝROBKU

 • ONLINE (AUTOMATICKÉ) ODVÁDĚNÍ OPERACÍ NA LINCE

 • ODVÁDĚNÍ OPERACÍ POMOCÍ ČAROVÉHO KÓDU Z PRŮVODKY

 • SNÍMÁNÍ RŮZNÝCH VELIČIN VÝROBNÍ LINKY

 

 1. ​Potřebujete rychle a jednoduše zjistit, jak a z čeho přesně byl výrobek vyroben a kam se použil?

 2. Je pro Vás důležité znát přesný „rodný list“ výrobku?


  ...Řešením je Traceabilita výroby


Co je systém Traceability výroby
a pro koho je určen

 

Traceability je systém pro detailní sledování a archivaci způsobu výroby výrobků a to do detailu jednotlivých použitých materiálů a polotovarů (včetně konkrétních šarží nebo výrobních čísel). Tím ale možnosti systému zdaleka nekončí – dále lze sledovat přesný postup výroby (hlášení operací výroby – kdo a kdy jakou operaci provedl), případné provedené testy výrobků včetně evidence výsledků měření, vzniklé neshody a způsob jejich řešení, veškerou výrobní dokumentaci, podmínky výroby (tlak, teplota) a mnohé další. Po dokončení výroby lze pak zjistit, kam byl daný výrobek či polotovar použit či prodán (samozřejmě v detailu konkrétní šarže či výrobního čísla.)

Systém Traceability výroby je určen pro všechny společnosti, které potřebují znát a kdykoliv dohledat přesný „rodný list“ výrobku – tzn. přesné informace jak a z čeho byl výrobek vyroben a kam se použil (prodal).

Traceabilita výroby úzce souvisí i s odváděním výroby, popřípadě automatickým sběrem dat z výroby. Více informací o odvádění výroby a automatickém sběru dat z výroby se dočtete zde.

 

Systém odvádění výroby používají:


​ZÁKAZNÍCI ŘÍKAJÍ
„Je pro nás enormně důležité, abychom věděli o výrobě naprosto vše a dokázali to kdykoliv dohledat, protože si to naše výroba vyžaduje (ISO, CE značka). Nestačí nám znát jen výrobní čísla či šarže použitých materiálů a polotovarů, potřebujeme také vědět, kdo se na výrobě podílel, na jakých pracovištích se vyrábělo, jaké byly podmínky výroby (tlak, teplota), jak dopadly testy apod. Traceabilita výroby od ELEGIS nám přesně toto umožňuje.“

SYSTÉM TRACEABILITY POUŽÍVAJÍ MIMO JINÉ
 • APRI s.r.o.,
 • PANEP s.r.o.
 • Prefa Brno a.s.


Důvody proč zákazníci systém traceability
výroby kupují a používají

 
Mezi hlavní motivy zavedení systému traceability výroby patří pokrytí požadavků ISO norem ne CE značky, které tyto požadavky mohou definovat. Traceabilita výroby od ELEGIS vyhovuje i těm nejpřísnějším požadavkům, které jsou na sledovatelnost výroby kladeny např. ve výrobě pro zdravotnictví nebo výrobě měřících přístrojů atd.

 

Detailní přehled
„do posledního šroubku“

 
Potřebujete-li přesně znát celý „rodokmen“ či „rodní list“ výroby konkrétního výrobku, systém traceability výroby vám poskytne detailní informace o:
 • použitých komponentech (materiálech, polotovarech,…) až do detailu šarží či výrobních čísel
 • výrobních podmínkách (teplota, tlak,…)
 • naměřených hodnotách z kontrolních pracovišť, kontrolní protokoly
 • použitých obalech
 • výrobní dokumentaci
 • kdo a kdy výrobu prováděl (na základě hlášení výrobních operací)
 • případné hlášení zmetků a neshodné výroby a to včetně způsobu nápravy
 

Vše na jedno kliknutí

 
Celý systém trasovatelnosti výroby je navržen tak, aby veškeré informace byly dostupné rychle a jednoduše z jednoho místa. Na jedno kliknutí tedy vidíte veškeré podstatné informace a na další kliknutí se můžete jednoduše podívat na detaily těchto informací.

 

Je důležité, aby se systém
dokázal přizpůsobit?

 
Provedené studie říkají, že ano. Zkušenosti naše resp. našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá společnost má své speciality a jedinečné zaběhlé postupy (byť si to mnohdy nepřipouští).

Pokud je možno systém nastavit a upravit podle těchto specifik, pak může být pro společnost opravdu velkým a prokazatelným přínosem. A přesně takto je navržen a vyroben systém pro odvádění výroby, který je u jednotlivých zákazníků přizpůsoben přesně jejich požadavkům.
 


Příjemná cena, nízké náklady na provoz

 
Napište nám a my vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku.  Budete možná mile překvapeni cenou řešení i provozními náklady.

 

Pravidelná aktualizace
a doplňování funkčností

 
Systém traceability výroby je neustále vylepšován a rozšiřován o novou funkčnost. V neposlední řadě je věnována péče technologické stránce tak, aby systém vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

Na vývoji se podílí nejen IT-pracovníci (programátoři), ale především odborníci z nejrůznějších druhů výroby (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství),  kteří mají v těchto oblastech znalosti a zkušenosti.


Funkčnost systému

trasovatelnosti výroby
 

 

SYSTÉM TRACEABILITY VÝROBY
SPLŇUJE NORMY ISO A CE

 
Nejen jednotlivé požadavky zákazníků, ale také požadavky norem ISO a CE značky utvářeli výslednou podobu systému trasovatelnosti výroby. Výsledkem je tedy komplexní, jednoduše ovladatelné řešení, které splňuje jak požadavky ISO norem a CE značky, tak i požadavky jednotlivých zákazníků.

 

TRACEABILITA VÝROBY A ODVÁDĚNÍ OPERACÍ

 
Traceabilita výroby je vždy spojena s odváděním výroby nebo automatickým sběrem dat z výroby. Více informací o odvádění výroby a automatickém sběru dat z výroby se dočtete zde.

 

ROZSAH FUNKČNOSTI TRACEABILITY VÝROBY

 
 • On-line dostupnost všech informací
 • Detailní přehled o použitých komponentech (materiálech, polotovarech,…) až do detailu šarží či výrobních čísel
 • Detailní přehled o výrobních podmínkách (teplota, tlak,…)
 • Detailní přehled naměřených hodnot z kontrolních pracovišť
 • Detailní přehled kdo a kdy výrobu prováděl (na základě hlášení výrobních operací)
 • Záznam kontrol a kontrolních protokolů
 • Evidence použitých obalů
 • Kompletní přehled o výrobní dokumentaci
 • Kompletní přehled o hlášení zmetků a neshodné výroby a to včetně způsobu nápravy

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se firemních a podnikových informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT