Chcete mít přehled o rozpracovanosti zakázek?; Dokážete rychle a jednoduše vytvořit plán výroby?; Chybí Vám někdy materiál pro výrobu?; Stává se Vám, že nedodržíte termín?

Oborová řešení
výrobní firmy

výrazně usnadníte a zrychlíte
plánování a řízení výroby

Výrobníinformační systém
Elegis production

Výrobní
informační systém

 • MANAŽERSKÉ NÁSTROJE
 • PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY
 • SERVIS
 • EKONOMIKA A FINANCE
 • SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • PERSONALISTIKA A MZDY

Mám zájem

VLASTNOSTI PRODUKTU

JAK TO FUNGUJE?
PŘEHLED FUNKČNOSTI
PROČ ELEGIS

JAK TO FUNGUJE?

 1. USNADNĚNÍ A URYCHLENÍ - Podle našich zákazníků ELEGIS Production usnadňuje a zrychluje plánování výroby, celkově zvyšuje kvalitu řízení a kontroly celého výrobního procesu a v neposlední řadě přispívá ke zvýšení jakosti výroby
 2. ZJEDNODUŠENÍ - ELEGIS Production zjednodušuje uživatelům práci a firmě přináší prokazatelné zlepšení (zvýšení efektivity práce, snížení průběžné doby výroby, optimalizaci skladových zásob a mnohé další)
 3. MANAŽERSKÉ NÁSTROJESoučástí systému jsou manažerské nástroje
 4. DETAILNÍ PŘEHLED - Výrobní informační systém ELEGIS Production poskytuje detailní přehled o rozpracovanosti (po stránce finanční i věcné) jak jednotlivých zakázek, tak i celé výroby
 5. PLÁN VÝROBY - Funkcionalita kapacitního plánování (APS) umožňuje rychle a jednoduše vytvořit plán výroby a v případě potřeby nad tímto plánem výroby provádět simulace nejrůznějších situací a změn
 6. PODPORA OBCHODU - ELEGIS Production podporuje obchod – umožní rychle stanovit termín, kdy bude zakázka hotová. V průběhu výroby pak může být zákazník informován, v jakém stavu se jeho zakázka nachází.
 7. NACENĚNÍ VÝROBKU - Výrobní informační systém ELEGIS Production umožní jednoduše vypočítat kalkulaci výrobku a po ukončení výroby porovnat plánované a skutečné náklady
 8. SPOTŘEBA MATERIÁLU - ELEGIS Production plánuje a hlídá spotřebu materiálů – jednoduše můžete vytvářet objednávky na materiál, nebo i poptávky k více dodavatelům a ty pak vyhodnocovat
 9. TRACEABILITA VÝROBY - Výrobní informační systém ELEGIS Production obsahuje funkcionalitu pro trasovatelnost (Traceability) výroby, což zajišťuje detailní informace o tom, jak byl výrobek vyráběn a jakých komponentů pro výrobu bylo použito
 10. ODVÁDĚNÍ OPERACÍ - Systém obsahuje funkcionalitu pro odvádění operací a odvádění výroby, včetně možnosti automatického sběru dat z výroby
 11.  PLÁNOVÁNÍ - ELEGIS Production umožní plánovat, objednávat a řídit kooperanty
 12. NECHTE SE INFORMOVAT - ELEGIS Production aktivně informuje o vybraných událostech, které zasluhují pozornost (např. zda se dodržuje plán výroby, zda se nepřekračují náklady apod.)
 13. UŽIVATELSKY INTUITIVNÍ - ELEGIS Production se snadno ovládá
 14. PODPORA PŘI IMPLEMENTACI - Implementaci systému zajišťuje odborný tým s mnohaletou praxí
 15. KLIENTSKÉ PŘIZPŮSOBENÍ SYSTÉMU - Výrobní informační systém ELEGIS Production se přizpůsobuje požadavkům zákazníků
 16. PROVĚŘENO PRAXÍ - Funkcionalita ELEGIS Production je prověřena praxí v mnoha výrobních firmách

výhody řešení

Mějte zakázky pod kontrolou

termínově, věcně i finančně

Mějte zakázky pod kontrolou

termínově, věcně i finančně
Více
Vyrobit ve stanoveném termínu, který je mnohdy slíben zákazníkovi a vyrobit se ziskem, to je jedna z hlavních úloh výrobního informačního systému Production One. Pomocí funkcí plánování můžete jednoduše stanovit plán výroby – tedy termín, kdy bude zakázka hotová a ten pak sdělit zákazníkovi. Pomocí funkcí pro řízení a kontrolu výroby dokážete sledovat rozpracovanost jednotlivých zakázek. V každém okamžiku víte, zda výroba probíhá podle plánu, nebo se z nějakého důvodu od plánu odchyluje – vždy se vše dozvíte včas a můžete na to obratem reagovat.

Podpora obchodu

Jak rychle určit termín dokončení výroby a dodržet ho?

Podpora obchodu

Jak rychle určit termín dokončení výroby a dodržet ho?
Více
Pokud se vás zákazníci ptají, kdy jim objednaný výrobek můžete dodat, Production One Vám dá odpověď během několika málo okamžiků. Podpora obchodních činností, ať už se jedná o stanovení termínu, kdy bude zakázka hotová, nebo o průběžné informování o stavu rozpracovanosti je jednou ze základních funkčností. Tu zprostředkovávají moduly kapacitní plánování (APS), řízení výroby, odvádění výroby a některé další.

Využijte zkušenosti do nových zakázek

Udělejte je výnosnějšími

Využijte zkušenosti do nových zakázek

Udělejte je výnosnějšími
Více
Ekonomika výroby, reps. ziskovost výroby je dnes pro většinu výrobních firem hlavním tématem. Výrobní informační systém Production One obsahuje propracovanou funkcionalitu kalkulací, které Vám umožní jednoduše stanovit plánované náklady na výrobu, které může využít i Váš obchodní tým. Při stanovení plánových nákladů můžete využít zkušenosti z předchozí výroby (např. zda se nespotřebovalo více materiálu, zda výroba netrvala déle, apod.).

V průběhu vlastní výroby se pak hlídá soulad se stanovenou kalkulací a po dokončení výroby systém provede konečné porovnání plánu a skutečně naběhlých nákladů.

Nebaví Vás hledat informace v systému?

Nechte se informovat!

Nebaví Vás hledat informace v systému?

Nechte se informovat!
Více
Production One obsahuje aparát pro monitorování důležitých událostí. To Vám umožní snadno a rychle získat informace, které jsou pro Vás podstatné (např. prostřednictvím e-mailu apod.). Můžete být např. informováni vždy, když je ohrožený termín výroby, nebo když hrozí překročení nákladů.

Časté využívání kooperantů

Časté využívání kooperantů

Více
Pokud jsou kooperace nedílnou součástí Vaší výroby, má pro Vás výrobní informační systém Production One kompletní funkcionalitu pro plánování, objednávání i řízení kooperantů. Můžete jednoduše plánovat práci kooperantům, provádět záměny operací za kooperace a opačně.

Na každou kooperaci jednoduše vytvoříte objednávku, provádíte příjem z kooperace a sledujete plnění. Máte tak přesný přehled, kde se výrobek nachází a kdy bude hotov.

Zajímá Vás řízení jakosti?

Servis a provoz strojového parku?

Zajímá Vás řízení jakosti?

Servis a provoz strojového parku?
Více
Je-li pro Vás kvalita výroby důležitým pojmem, pak vám výrobní informační systém Production One nabízí kompletní funkčnost pro řízení jakosti od vstupní kontroly materiálů až po výstupní protokoly při expedici. Každá „neshodná“ událost je v systému plně identifikována (druh neshody, typ neshody, místo vzniku, důvod, opatření…a celá řada dalších). Aparát řízení jakosti Production One neslouží jen pro evidenci, ale umožňuje také analýzy a ocenění neshod (včetně předepsání náhrady).

Zajímavou funkcionalitu představují elektronické kontrolní protokoly, které lze vyplňovat ručně po vybraných operacích, nebo do nich lze data načítat přímo z výrobní linky nebo testovacího přípravku. Takto zaznamenaná data jsou do budoucna kdykoliv k dispozici.

Vítanou součástí modulu pro řízení jakosti je plánování a kontrola servisu strojového parku.

Odvádění výroby, výdej komponent (materiálů)

Trasovatelnost (Traceability) výroby

Odvádění výroby, výdej komponent (materiálů)

Trasovatelnost (Traceability) výroby
Více

Odvádění výroby, výdej komponentů (materiálů,…)


Odvádění operací a odvádění hotové výroby je nedílnou součástí každého výrobního procesu. Důraz by měl být vždy kladen na to, aby vlastní odvádění výroby bylo co nejjednodušší a nejefektivnější. Hlavní při způsobu metody odvádění operací a hlášení výroby má zpravidla požadavek managementu na kvalitu a rozsah informací.

Výrobní informační systém Production One nabízí několik možností odvádění výrobních operací čteček čárových kódů, RFID čipů,… až po funkce automatického sběru dat z výroby.

V rámci odvádění operací můžete použít funkci pro výdej (odpis) komponentů (materiál, polotovary, apod.) ze skladu a to až do detailu šarží či výrobních čísel. K dispozici je také možnost výdeje před začátkem operace, po ukončení všech operací, nebo…k dispozici je celá řada variant.
Více informací o odvádění výroby se dozvíte zde.

 

Trasovatelnost (Traceability) výroby


Potřebujete-li přesně znát celý „rodokmen“ výroby konkrétního výrobku, Production One vám poskytne detailní informace o:

použitých komponentech (materiálech, polotovarech,…) až do detailu šarží či výrobních čísel
výrobních podmínkách (teplota, tlak,…)
naměřených hodnot z kontrolních pracovišť
kdo a kdy výrobu prováděl (hlášení výrobních operací)
případné hlášení zmetků a neshodné výroby a to včetně způsobu nápravy
 

Více informací o trasovatelnosti (traceability) výroby se dočtete na samostatné stránce zde.

Flexibilita systému

Je důležité, aby se informační systém dokázal přizpůsobit?

Flexibilita systému

Je důležité, aby se informační systém dokázal přizpůsobit?
Více

Provedené studie říkají, že ano. Zkušenosti naše reps. našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá společnost má své speciality a jedinečné zaběhlé postupy (byť si to mnohdy nepřipouští).
 

Pokud je možno systém nastavit a upravit podle těchto specifik, pak může být pro společnost opravdu velkým a prokazatelným přínosem. A přesně takto je navržen a vyroben výrobní informační systém Production One, který je u jednotlivých zákazníků přizpůsoben přesně jejich požadavkům.

Příjemná cena

Nízké náklady na provoz

Příjemná cena

Nízké náklady na provoz
Více
Napište nám a my Vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku.  Budete možná mile překvapeni cenou řešení i provozními náklady.

Pravidelná aktualizace

Pravidelné doplňování funkčností

Pravidelná aktualizace

Pravidelné doplňování funkčností
Více
Výrobní informační systém Production One je neustále rozšiřován o novou funkčnost a o nové moduly. V neposlední řadě je věnována péče technologické stránce tak, aby Production One vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

Na vývoji se podílí nejen IT-pracovníci (programátoři), ale především odborníci z nejrůznějších druhů výroby (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství,…),  kteří mají v těchto oblastech znalosti a zkušenosti.
ELEGIS SOLUTION

mobilní řešení

  Zjistit více
mobilní řešení

související služby

Informační systém ELEGIS Solution je speciálně navržen pro mobilní zařízení. Jednoduchost a přehlednost firemního systému zaručuje responzivita (optimalizované zobrazení webových stránek na různých zařízeních).
více
ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY

ELEGIS Construction je informační systém navržen speciálně pro potřeby firem působících v oblasti stavebnictví, inženýringu nebo developerských aktivit, ale také firem zabývajících se výrobou a montáží nejrůznějších strojů, konstrukcí a zařízení. Sledujte jednotlivé zakázky přesně tak, jak potřebujete. V takové podrobnosti a struktuře, která Vám bude jednoznačně vyhovovat.

 
více
KONTROLA A ŘÍZENÍ FIRMY

Hlavním přínosem fungujícího controllingu je dosažení stanovených cílů (např. celkový růst společnosti), tato cesta se skládá z následujících kroků.
více
VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Informační systém ELEGIS Production je určen pro výrobní společnosti nejrůznějších velikostí a zaměření. Jedná se o systém cíleně navržený pro firmy zabývající se výrobou.
více
SBĚR DAT Z VÝROBY

Systém odvádění výroby slouží pro rychlý a snadný sběr dat z výroby pomocí technologie čárových kódů, RFID čipů apod., nebo přímým napojením na výrobní linky či stroje.
více
Načíst další

další služby

Systémová integrace

Systémová integrace

Implementace IS

Implementace IS

Vývoj software na zakázku

Vývoj software na zakázku

Záloha a obnova dat

Záloha a obnova dat

Správa a monitoring

Správa a monitoring

Dodávka hardware a software

Dodávka hardware a software

Rozšíření a přizpůsobení systému

Rozšíření a přizpůsobení systému

Financování projektu

Financování projektu

Školení v systému

Školení v systému

Servis, podpora a údržba

Servis, podpora a údržba

Analýza a návrh řešení

Analýza a návrh řešení

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

faq

Zajímá Vás, zda můžete snížit náklady na provoz Vašeho systému? Platíte vysoké poplatky za provoz a servis Vašeho systému? Nahánějí Vám hrůzu poplatky za rozvoj a úpravy Vašeho systému? V poslední době se na nás obracejí firmy s tím, že platí vysoké poplatky za provoz systému (tzv. maintenance). Někteří říkají, že i další rozvoj nebo úpravy jejich systému je dost nákladný. Ptají se nás, zda jsme schopni nabídnout nějaké řešení. Těmto zákazníkům jsme schopni poradit konkrétní kroky, jak snížit náklady,  popřípadě jsem schopni nabídnout řešení s nižšími provozními náklady. 
více
Jsou pro Vás cenné zkušenosti Vám podobných, které již informační systém vybrali a úspěšně implementovali? Máte strach z implementace? Bojíte se, abyste při výběru informačního systému pro Vaši firmu neudělali chybu? Vybrat „ten nejlepší“ informační systém není jednoduché, na tom se shoduje naprostá většina firem, kteří si tímto výběrem prošli. Nabízíme Vám jedinečnou možnost dozvědět se, co říkají – radí a doporučují – naši zákazníci, tzn. firmy, které již mají výběr informačního systému úspěšně za sebou. 
více
Zajímá Vás 7 největších chyb, kterých se dopouští firmy při výběru informačního systému? Bojíte se, abyste při volbě nového systému pro Vaši firmu neudělali chybu? Vybíráte nový informační systém nebo hodláte inovovat stávající? Nebo se „jen tak“ rozhlížíte, co je na trhu. Pokud ano, mohli by pro Vás být tyto informace velmi cenné. 7 smrtelných hříchů obsahuje souhrn největších chyb, kterých se firmy při výběru informačních systémů dopouští. Informace jsou doplněny o příklady z praxe.
více

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT