INFORMAČNÍ SYSTÉMY ELEGIS

O SPOLEČNOSTI

ELEGANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
ELEGIS s.r.o.

ELEGANTNÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Společnost ELEGIS vznikla v roce 2004 oddělením jedné z divizí společnosti HiPro, která působí na trhu informačních systémů od počátku devadesátých let. Za dobu svého působení na trhu IS se stala společnost ELEGIS specialistou v oblasti vývoje a nasazení podnikových informačních systémů. Naše služby a produkty využívají desítky spokojených zákazníků.

Velice významnou je pro nás úzká spolupráce s Masarykovou univerzitou, která nám umožňuje držet krok nejen v oblasti nejmodernějších technologií, ale i v oblasti přísunu kvalifikovaných odborníků.

Od počátku se specializujeme zejména na řešení v oblasti průmyslové a stavební výroby. V dalších letech jsme svou specializaci rozšířili na základě požadavků našich zákazníků o další oblasti. Především se jedná o manažerské řízení a controlling, obchod a služby.

Společně s našimi partnery poskytujeme komplexní a spolehlivé služby zejména v oblasti vývoje, dodávky a implementace IS včetně záručního a pozáručního servisu.

Pro všechny zmiňované oblasti nabízíme softwarová řešení. Naše řešení vždy odráží konkrétní individuální potřeby našich zákazníků a tím jsou všechna svým způsobem unikátní. Tak poskytujeme našim zákazníkům sofistikovaný nástroj, který jim úspěšně pomáhá v jejich konkurenčním boji a růstu.

Po celou dobu našeho působení na trhu je našim prvořadým cílem realizovat individuální požadavky zákazníka, být mu spolehlivým partnerem nejen v oblasti informačních technologií, ale poskytnout mu také profesionální poradenství v oblasti vlastních firemních procesů.

společnost elegis

cíl
poslání
vize
filosofie
Našim dlouhodobým cílem je, aby každý náš zákazník dostal vždy řešení, produkt či službu, která povede k jeho plné spokojenosti a prospěchu a každý zákazník byl vždy spokojeným zákazníkem.

Stejně tak je našim cílem udržování a zvyšování úrovně řešení a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům – tj. abychom dlouhodobě a stabilně patřili mezi nejkvalitnější a nejspolehlivější dodavatele profesionálních řešení a abychom v maximální míře naplnili očekávání našich zákazníků.
Posláním společnosti ELEGIS s.r.o. je zapříčinit u našich zákazníků prokazatelné zlepšení v oblasti plánování, řízení a kontroly jednotlivých činností i firmy jako celku. Díky tomu přispíváme k tomu, aby naši zákazníci byli úspěšnější, rychlejší a kvalitnější nežli jejich konkurence, a tím jim dopomáháme k vyšším ziskům, stabilitě, prosperitě a lepší efektivitě.

Posláním společnost ELEGIS s.r.o. je zpříjemnit a ulehčit našim zákazníkům plnění každodenních činností a pokud možno snížit zbytečné napětí, nervozitu, stres a získat více času a klidu.

Našeho poslání dosahujeme zejména prostřednictvím moderních informačních systémů (technologií), které jsou vždy speciálně navrženy, vytvořeny a určeny pro konkrétní odvětví (jako je stavebnictví, doprava, elektrovýroba apod.). Všechny naše systémy jsou otevřené a umožňují plné přizpůsobení jednotlivým požadavkům a potřebám zákazníků, díky čemuž námi implementované systémy splňují požadavky na ně kladené a přinášejí požadovaný efekt.
Budoucnost vidíme především v neustále se zvyšujícím množství plně spokojených zákazníků, kteří budou opakovaně využívat našich produktů a služeb. Dosáhneme toho především neustálým zdokonalováním a rozvojem našich služeb a produktů a zvyšováním kompetencí našich odborných pracovníků. Budoucnost vidíme stejně tak i v neustálém zlepšování vztahů s našimi zákazníky, zejména pak z pohledu přesného pochopení zákazníkových potřeb a problémů. To vše samozřejmě v souladu s naší filosofií, cílem a posláním.
Filosofií společnosti ELEGIS s.r.o. je navázání úzké spolupráce se zákazníkem, která je založena na vzájemné důvěře, úctě a dlouhodobých přátelských vztazích, ale především na plném pochopení a vcítění se do problematiky a potřeb zákazníka, což nám umožňuje nabízet právě ta řešení, která zákazník očekává.

Každému našemu zákazníkovi věnujeme maximální pozornost a poskytujeme profesionální poradenství a služby, které se opírají o náš zkušený, stabilní a profesionální realizační tým, abychom tak mohli být našim zákazníkům oporou při řešení jejich požadavků.

Do naší filosofie také neodmyslitelně patří princip neustálého zlepšování. Proto velkou část prostředků investujeme dnes a denně do rozšiřování stávajících a vývoje nových a lepších řešení, ale také do zkvalitnění a posílení implementačního týmu, který je nedílnou součástí řešení.

Součástí naší filosofie je také princip spolupráce. V souladu s tímto principem se neomezujeme na spolupráci s jedním či dvěma systémy, ale naopak navazujeme spolupráci s dalšími partnery a otevíráme naše řešení pro spolupráci a komunikaci s mnoha dalšími informačními systémy a technologiemi.

Plníme Vaše představy ; Porozumíme Vašim potřebám ; Respektujeme Vaše možnosti ; Vyřešíme Vaše problémy ; Pracujeme se špičkovými technologiemi

Jsme
Elegis

Naše zásady

 1. PLNÍME VAŠE PŘEDSTAVY

 2. POROUMÍME VAŠIM POTŘEBÁM

 3. RESPEKTUJEME VAŠE MOŽNOSTI

 4. VYŘEŠÍME VAŠE PROBLÉMY

 5. PRACUJEME SE ŠPIČKOVÝMI TECHNOLOGIEMI

 6. SLEDUJEME TRENDY V OBORU

 7. FLEXIBILITA A SPOLEHLIVOST

 8. DOSTUPNOST A PODPORA

Budou Vám k dispozici
prvotřídní odborníci

 • Naše produkty jsou tvořeny lidmi, kteří mají dlouholeté zkušenosti nejen v oblasti informačních systému, ale také mají zkušenosti s oblastí podnikání našich zákazníku. Stejně je tomu i u našich konzultantu a poradců, kteří realizují vlastní implementace informačních systému.
 • Náš primární zájem je přesně pochopit potřeby a problémy zákazníka a nabídnout mu účinné, rychlé a pokud možno jednoduché řešení za přijatelnou cenu.
 • Samozřejmostí je program vzdělávání našeho realizačního týmu, který je pro udržení odbornosti v oblasti IT technologií nezbytný.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, odkud pochází řada našich pracovníků.

Čeho si naši
zákazníci cení

 • Podle slov našich zákazníku si cení především toho, že námi implementovaný informační systém splnil očekávání, vyřešil jejich problémy a požadavky a poskytl jím nástroj pro řízení jejich businessu a s tím spojenou konkurenční výhodu.
 • Stejně tak si naši zákazníci cení naší pružnosti a schopnosti přizpůsobit systém jejich požadavkům a pokrýt tak vesměs veškeré individuální potřeby, které vznikají na základě jejich podnikatelských aktivit. V neposlední řadě oceňují naši schopnost rozvíjet, upravovat a doplňovat systém tak, aby přesně pokryl veškeré jejich potřeby a aby obsahoval všechny potřebné agendy a funkčnosti.
 • Mnohdy zákazníci oceňují také ochotu kdykoliv pomoci vyřešit jejich požadavky. Prostřednictvím telefonu jsme jim k dispozici téměř neustále – přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA PRO ODVĚTVÍ

ZAKÁZKOVÁ, MALOSÉRIOVÁ A VELKOSÉRIOVÁ

 • ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA
 • VÝROBA PREFABRIKÁTŮ
 • VÝROBA NÁBYTKU
 • STROJÍRENSKÁ VÝROBA
 • VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB A POMŮCEK
 • PLASTIKÁŘSTVÍ A PAPÍRENSTVÍ
 • VÝROBA A MONTÁŽ STROJŮ, KONSTRUKCÍ A ZAŘÍZENÍ
 • MALOOBCHODNÍ, VELKOOBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI 
 • (VČETNĚ ŘEŠENÍ E-SHOPU)
   
Zastupujeme přední světové dodavatele softwaru jako je např. SAP, Microsoft a mnoho dalších. Ve spolupráci s našimi partnery poskytujeme komplexní a spolehlivé služby, včetně záručního a pozáručního servisu. Naše řešení se vždy snažíme „ušít na míru“ zákazníkům tak, aby odráželo konkrétní individuální potřeby a vyřešit jejich problémy. Touto cestou poskytujeme našim zákazníkům informační systém jako sofistikovaný nástroj, který jim úspěšně pomáhá v jejich konkurenčním boji a růstu.
ZAKÁZKOVÁ, MALOSÉRIOVÁ A VELKOSÉRIOVÁ
kompletníimplementace a servis
společnost elegis

kompletní
implementace a servis

Společnost ELEGIS, s.r.o. již více jak 20 let zajišťuje komplexní dodávky, realizace (implementace) a servis podnikových informačních systémů (softwarových řešení). Zaměřujeme se zejména na řešení pro:
 
 • STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ FIRMY
 • DEVELOPERSKÉ SPOLEČNOSTI
 • NEJRŮZNĚJŠÍ VÝROBCI
 • ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 • MANAŽERSKÉ NÁSTROJE

MÁM ZÁJEM O SPOLUPRÁCI

Historie společnosti

Historie vývoje společnosti a její odborné zaměření je následující:

naše služby

Zastupujeme přední světové dodavatele softwaru jako je např. SAP, Microsoft a mnoho dalších. Ve spolupráci s našimi partnery poskytujeme komplexní a spolehlivé služby, včetně záručního a pozáručního servisu. Naše řešení se vždy snažíme „ušít na míru“ zákazníkům tak, aby odráželo konkrétní individuální potřeby a vyřešit jejich problémy. Touto cestou poskytujeme našim zákazníkům informační systém jako sofistikovaný nástroj, který jim úspěšně pomáhá v jejich konkurenčním boji a růstu.
Systémová integrace

Systémová integrace

Implementace IS

Implementace IS

Vývoj software na zakázku

Vývoj software na zakázku

Záloha a obnova dat

Záloha a obnova dat

Správa a monitoring

Správa a monitoring

Dodávka hardware a software

Dodávka hardware a software

Rozšíření a přizpůsobení systému

Rozšíření a přizpůsobení systému

Financování projektu

Financování projektu

Školení v systému

Školení v systému

Servis, podpora a údržba

Servis, podpora a údržba

Analýza a návrh řešení

Analýza a návrh řešení

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT