Jsme tu pro Vás

VÍCE JAK 25 LET ZAJIŠŤUJE VÝVOJ, KOMPLEXNÍ DODÁVKY, REALIZACE A SERVIS PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Implementace IS

Implementaci podnikového informačního systému můžeme volně definovat jako soubor činností vedoucích k úspěšnému zavedení a používání informačního systému tak, aby byly splněny veškeré požadavky a potřeby zákazníka a naplněny očekávané přínosy.

více

Servis, podpora a údržba

Aneb Hotline a HelpDesk. Neslibujeme – garantujeme. Je samozřejmostí, že veškerá ujednání, která se zákazníkem dohodneme v rámci obchodu, přechází do písemné smluvní podoby. Tím přinášíme našim zákazníkům garanci, že dostanou to, co očekávají.

více

Analýza a návrh řešení

Ať už se jedná o jakoukoliv oblast podnikání, kvalitní analýza a následný návrh řešení je základem úspěchu (tím je myšleno např. výkresová dokumentace, finanční plán, architektonický návrh, rozpočet projektu, model chování, …). 

více

Vývoj software na zakázku

Zabýváme se vývojem a úpravou informačních systémů na zakázku. Máme dlouholeté zkušenosti s nejrůznějšími zakázkovými projekty. Našim zákazníkům nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje zakázkových řešení. Máme za sebou celou řadu zakázkových řešení v nejrůznějších oblastech:

více

Poradenství a konzultace

Pokud bychom měli určit, proč máme s našimi zákazníky kvalitní a dlouhodobé vztahy a proč se na nás zákazníci opakovaně obrací a využívají naše produkty a služby, tak je to především proto, že se jim snažíme pomoci a dokážeme jim dát řešení jejich problémů a požadavků. Poskytování poradenství a konzultací je jeden z hlavních nástrojů.

více

Rozšíření a přizpůsobení systému

Naprosté přizpůsobení se požadavkům zákazníka, ať už jsou jakékoliv, považujeme za naši povinnost. Tyto požadavky na informační systém se v průběhu času mohou měnit spolu s tím, jak se vyvíjejí jednotliví zákazníci co do velikosti a struktury, sortimentu zboží a výrobků, vnitřních procesů apod.

více

Školení v systému

Abychom pomohli u našich zákazníků cíleně vzdělávat pracovníky a zvyšovali tak jejich kvalifikaci a výkonnost, nabízíme široký tématický rozsah školení. Zdaleka se nezaměřujeme pouze na školení s tématikou spojenou s informačními systémy a jejich používáním, ale pokrýváme veškerá témata spojená s plánováním, řízením a kontrolou všech činností a procesů, které se u zákazníka odehrávají (vyjma speciálních odborných a technologických školení ve vazbě na vyráběný sortiment).

více

Financování projektu

Financování informačních systému, dotace. Možnosti financování informačních systémů „Peníze jsou vždy až na prvním místě“. Velikost investice spojené s informačním systémem nebo využitím některé z námi nabízených služeb je pro naše zákazníky nepochybně důležitým faktorem.

více

Správa a monitoring

V oblasti hardware i software dochází k velmi dynamickému vývoji nových technologií a možností použitelnosti. To s sebou nese i vzrůstající nároky na odbornou způsobilost pracovníků, kteří se o tyto oblasti starají. Našim zákazníkům zajišťujeme bezproblémový a spolehlivý chod jejich počítačové sítě „od A do Z“. 

více

Dodávka hardware a software

Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout opravdu komplexní služby, realizujeme i dodávky veškerého potřebného hardware pro provoz vlastního systému. Zákazníci si nejvíce cení toho, že se nemusí o nic starat a hledat dodavatele, který to zabezpečí a zaručí následný servis a správu těchto zařízení (což samozřejmě také děláme).

více

Systémová integrace

Úloha systémového integrátora v oblasti IT služeb a produktů je především v převzetí zodpovědnosti za výsledné řešení. Často se především na větších projektech podílí více dodavatelů, kteří realizují jednotlivé části (dodávka hardware, dodávka síťové infrastruktury, dodávka software,…). 

více

Záloha a obnova dat

Otázka bezpečnosti dat je stále ještě podceňovanou oblastí. Ti, kteří již někdy přišli o data (ztráta notebooku, havárie nebo odcizení serveru, …) velmi dobře vědí, jak důležité je mít zálohy aktuálního stavu dat. 

více
Kariéra

NAŠE NOVÉ, JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ SYSTÉMU SE VELMI LÍBÍ

VZHLEDEM K ENORMNÍMU ZÁJMU VÝRAZNĚ ROZŠIŘUJEME TÝM!

HLEDÁME:
  • PROGRAMÁTORY
  • ANALYTIKY
  • KONZULTANTY
Více informací zde

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
  • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
  • Generování výrobních příkazů z technologie
  • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
  • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
  • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás

Uvažujete o pořízení informačního systému, hledáte technickou podporu nebo potřebujete konzultaci týkající se firemních informačních systémů? Téměř třicet let se věnujeme problematice poradenství v oblasti optimalizace firemních procesů pro společnosti různého zaměření a velikostí. Neváhejte se s námi spojit.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT