Elegis služby

Jsme tu pro vás

Systémová integrace

Úloha systémového integrátora v oblasti IT služeb a produktů je především v převzetí zodpovědnosti za výsledné řešení. Často se především na větších projektech podílí více dodavatelů, kteří realizují jednotlivé části (dodávka hardware, dodávka síťové infrastruktury, dodávka software,…). 

více

Implementace IS

Implementaci podnikového informačního systému můžeme volně definovat jako soubor činností vedoucích k úspěšnému zavedení a používání informačního systému tak, aby byly splněny veškeré požadavky a potřeby zákazníka a naplněny očekávané přínosy.

více

Vývoj software na zakázku

Zabýváme se vývojem a úpravou informačních systémů na zakázku. Máme dlouholeté zkušenosti s nejrůznějšími zakázkovými projekty. Našim zákazníkům nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje zakázkových řešení. Máme za sebou celou řadu zakázkových řešení v nejrůznějších oblastech:

více

Záloha a obnova dat

Otázka bezpečnosti dat je stále ještě podceňovanou oblastí. Ti, kteří již někdy přišli o data (ztráta notebooku, havárie nebo odcizení serveru, …) velmi dobře vědí, jak důležité je mít zálohy aktuálního stavu dat. 

více

Správa a monitoring

V oblasti hardware i software dochází k velmi dynamickému vývoji nových technologií a možností použitelnosti. To s sebou nese i vzrůstající nároky na odbornou způsobilost pracovníků, kteří se o tyto oblasti starají. Našim zákazníkům zajišťujeme bezproblémový a spolehlivý chod jejich počítačové sítě „od A do Z“. 

více

Dodávka hardware a software

Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout opravdu komplexní služby, realizujeme i dodávky veškerého potřebného hardware pro provoz vlastního systému. Zákazníci si nejvíce cení toho, že se nemusí o nic starat a hledat dodavatele, který to zabezpečí a zaručí následný servis a správu těchto zařízení (což samozřejmě také děláme).

více

Rozšíření a přizpůsobení systému

Naprosté přizpůsobení se požadavkům zákazníka, ať už jsou jakékoliv, považujeme za naši povinnost. Tyto požadavky na informační systém se v průběhu času mohou měnit spolu s tím, jak se vyvíjejí jednotliví zákazníci co do velikosti a struktury, sortimentu zboží a výrobků, vnitřních procesů apod.

více

Financování projektu

Financování informačních systému, dotace. Možnosti financování informačních systémů „Peníze jsou vždy až na prvním místě“. Velikost investice spojené s informačním systémem nebo využitím některé z námi nabízených služeb je pro naše zákazníky nepochybně důležitým faktorem.

více

Školení v systému

Abychom pomohli u našich zákazníků cíleně vzdělávat pracovníky a zvyšovali tak jejich kvalifikaci a výkonnost, nabízíme široký tématický rozsah školení. Zdaleka se nezaměřujeme pouze na školení s tématikou spojenou s informačními systémy a jejich používáním, ale pokrýváme veškerá témata spojená s plánováním, řízením a kontrolou všech činností a procesů, které se u zákazníka odehrávají (vyjma speciálních odborných a technologických školení ve vazbě na vyráběný sortiment).

více

Servis, podpora a údržba

Aneb Hotline a HelpDesk. Neslibujeme – garantujeme. Je samozřejmostí, že veškerá ujednání, která se zákazníkem dohodneme v rámci obchodu, přechází do písemné smluvní podoby. Tím přinášíme našim zákazníkům garanci, že dostanou to, co očekávají.

více

Analýza a návrh řešení

Ať už se jedná o jakoukoliv oblast podnikání, kvalitní analýza a následný návrh řešení je základem úspěchu (tím je myšleno např. výkresová dokumentace, finanční plán, architektonický návrh, rozpočet projektu, model chování, …). 

více

Poradenství a konzultace

Pokud bychom měli určit, proč máme s našimi zákazníky kvalitní a dlouhodobé vztahy a proč se na nás zákazníci opakovaně obrací a využívají naše produkty a služby, tak je to především proto, že se jim snažíme pomoci a dokážeme jim dát řešení jejich problémů a požadavků. Poskytování poradenství a konzultací je jeden z hlavních nástrojů.

více

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
  • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
  • Generování výrobních příkazů z technologie
  • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
  • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
  • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT